nieuws

NBVA-leden zien toekomst zonnig in

Archief

NBVA-leden zien toekomst zonnig in

Het bedrijfsresultaat van een gemiddeld NBVA-kantoor zou vorig jaar met 7,5% zijn gestegen. Voor dit jaar wordt een groei van 6,6% verwacht. Dat zeggen 196 van de 851 NBVA-leden in de eindejaarsenquête van de intermediairorganisatie.
Kanttekening bij deze uitkomsten is dat de enquête vorig jaar een resultaatgroei over 2000 aangaf van 0,3%. Later bleek uit de werkelijke cijfers van het bedrijfsvergelijkende onderzoek – waarin vijftig kantoren over meerdere jaren worden geteld – dat het bedrijfsresultaat van een gemiddeld NBVA-kantoor in 2000 met liefst 29% was gedaald tot e 72.290. “Maar dit zijn ongelijke grootheden, niet te vergelijken onderzoeken”, zegt de NBVA.
In de jongste eindejaarsenquête meldt 63% van de NBVA-leden vorig jaar een stijging van het bedrijfsresultaat te hebben gerealiseerd. Opvallend is dat 45% zegt meer provisie te hebben ontvangen uit hypotheekbemiddeling; 22% rept over een daling. De inkomsten uit schadepolissen namen bij 86% toe. Daarentegen heeft 53% geen groei in de inkomsten uit levensverzekeringen bewerkstelligd; bij 36% was zelfs sprake van een duidelijke daling.
In de eindejaarsenquête geeft één op de zeven NBVA-leden aan vorig jaar één of meer portefeuilles te hebben gekocht. Verder heeft bijna een kwart het voornemen dit jaar een portefeuille over te nemen.
NBVA de grootste
In aantal leden is de NBVA de grootste organisatie van assurantietussenpersonen geworden. Op 31 december stond de ledenteller op 851. De jubelstemming in Tiel wordt enigszins gedrukt, omdat het ledenaantal in 2001 wel met veertig is gedaald. “We tellen nu de starters niet meer mee”, zegt Paul Oostdam namens de NBVA. “Van deze, zeg maar, aspirant-leden telden er vorig jaar nog dertig mee.”
De NVA zag de neergang in het ledenaantal vorig jaar een vervolg krijgen. De teller bleef steken op 835, een daling van 67. Begin 1999 telde de NVA nog 1.025 leden. “Fusies en overnames blijven de boosdoeners”, aldus Ruud van Bommel (NVA). Volgens hem is vooral Rabobank actief geweest in het opkopen van NVA-portefeuilles.

Reageer op dit artikel