nieuws

NBVA-leden verwachten dit jaar minder groei

Archief

De NBVA-leden verwachten over 2002 hun bedrijfsresultaat met gemiddeld 8,6% verbeterd te hebben ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor dit jaar verwachten de leden een groei van 5,1%, zo blijkt uit de eindejaarsenquête van de brancheorganisatie.

Begin vorig jaar bleek uit de jaarlijkse enquête nog dat de kantoren over 2002 een groei van het bedrijfsresultaat verwachtten van 6,6%. Over 2001 steeg het bedrijfsresultaat van een gemiddeld NBVA-kantoor met ruim 16%, zo bleek vorig jaar uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek. Die stijging was ruim tweemaal zo hoog als de verwachte groei van 7,5% die begin vorig jaar bij de eindejaarsenquête werd uitgesproken.
De enquête onder de 888 NBVA-leden leverde 253 bruikbare reacties op. Van de respondenten geeft 66% aan over vorig jaar een beter bedrijfsresultaat te verwachten; 71% verwacht een stijging van de provisie-inkomsten.
De provisie-inkomsten uit levensverzekeringen zijn volgens de leden gemiddeld genomen nauwelijks gestegen: met slechts 0,7%. Het aantal leden dat zegt minder levenprovisie te hebben ontvangen (39%) is bijna even groot als het aantal dat zegt meer inkomsten uit levenpolissen te hebben ontvangen (41%).
De totale inkomsten uit hypotheekprovisie zijn naar verwachting met 9,6% gegroeid; 49% van de NBVA-kantoren zegt meer inkomsten uit hypotheekbemiddeling te hebben ontvangen. De 253 respondenten hebben gemiddeld 4,3 fte aan medewerkers in dienst. Zij verwachten dat dit aantal dit jaar stijgt tot 4,7 fte.

Reageer op dit artikel