nieuws

NBVA en NVA: ‘teken geen samenwerkingsovereenkomst!’

Archief

De intermediairorganisaties NBVA en NVA adviseren tussenpersonen voorlopig geen nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met verzekeraars te ondertekenen. Volgens de NBVA herbergen de (concept)overeenkomsten diverse bepalingen “die nadelig zijn voor het intermediair”. Daarnaast zijn veel tussenpersonen niet erg gecharmeerd van de toonzetting. De roep om een branchebrede modeltekst voor een samenwerkingsovereenkomst groeit.

Volgens Jurjen Oosterbaan van adviesbureau D&O, zelf jurist, hoeft zo’n branchebrede modeltekst mededingingsrechterlijk geen probleem te zijn. “Je mag wel voorbeeldbepalingen opstellen en toestaan dat partijen daarvan afwijken. Zolang je maar geen afspraken voorschrijft.” De NBVA presenteert volgende week een ‘Denkmodeltekst Samenwerkingsovereenkomst’ aan de 850 leden. Andere intermediairorganisaties als Dutch Insurance Group (vijfhonderd deelnemers) en de BAE-Groep (175 deelnemers) werken aan iets soortgelijks of wachten op het NBVA-model. De NVA (835 leden) ontwikkelt geen model, maar wil in overleg met verzekeraars tot gedragsregels komen.
Vooralsnog lijken de verzekeraars weinig genegen tot een breed overleg over dit onderwerp. Oosterbaan: “Verzekeraars zullen hun houding van ‘wij bepalen wel wat er in die overeenkomsten komt te staan’, moeten laten varen. Er is consensus nodig: ontwikkeling een model en geef individueel aan wanneer je daarvan afwijkt. Dat is helder.”
Hij vervolgt: “Verzekeraars hebben lange tijd gehoopt dat de bui zou overwaaien. Maar die waait niet over en de aandacht voor het onderwerp wordt groter en groter. Resultaat is dat straks vele tussenpersonen de overeenkomst ongetekend terugsturen. Tja, dan heb je toch een probleem.”
Eenrichtingsverkeer
De noodzaak tot vernieuwing van de (agentschaps)overeenkomsten ligt in de wijziging van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb), de introductie van de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (Gidi) en de invoering van de Financiële Bijsluiter. Veel verzekeraars werken aan nieuwe teksten en enkele maatschappijen sturen de nieuwe overeenkomsten al het land in, waaronder – voorzover bekend – Delta Lloyd, Nieuwe Hollandse Lloyd en Zwitserleven. Volgens NBVA-voorzitter Alexander van Voorst Vader zitten er tussen de ontvangen overeenkomsten en concept-overeenkomsten “enkele middelmatige tot zelfs zeer slechte”.
De NBVA-voorman plakt daar het etiket ‘archaïsch’ op: niet meer van deze tijd dus. “Sommige maatschappijen zien het als ‘leveringsvoorwaarden’ en hanteren richting intermediair de negatieve optie: geen reactie wordt gezien als akkoord met de voorwaarden. Een dergelijke toon is ronduit schofferend”, vindt Van Voorst Vader. “En dan hebben we het nog niet over de inhoud.” (zie ook pag. 5).

Reageer op dit artikel