nieuws

NBVA: “Branche moet zich niet blindstaren op subsidie”

Archief

“De branche moet zich niet blindstaren op de subsidie die NVA en NBVA hebben verkregen van het ministerie van Economische Zaken. De subsidie wordt niet aangewend voor de exploitatie van de opleidingen, maar alleen voor de ontwikkelingskosten.” Dit zegt NBVA-secretaris Martin Thies. “Het gaat tenslotte om de inhoud van de opleidingen.”

Thies begrijpt de opwinding niet die in de branche ontstaan is over de subsidie die NBVA en NVA hebben gekregen uit de Subsidieregeling scholingsimpuls. “Wij zijn niet bezig met oneerlijke concurrentie, zoals door sommigen gesuggereerd wordt. De exploitatie van de opleiding vindt plaats door marktpartijen. Wij willen uiteraard wel onze investering terugverdienen. Wat wij ontwikkelen, wordt straks aangeboden aan de markt. Ook het Huibers Instituut en de NBVA Academie zullen een licentie moeten kopen. Wij gaan wel onze leden een korting aanbieden voor het volgen van de opleidingen. Dat lijkt mij ook logisch.”
NVA en NBVA hebben een subsidie van e 560.000 ontvangen. Daarmee is 70% van de totale projectkosten (e 800.000) gesubsidieerd. Het resterende bedrag van e 240.000 moeten NVA en NBVA zelf bekostigen. “Dat doen wij niet out of pocket, maar door de vele uren die wij investeren te kapitaliseren. Uiteindelijk betalen de leden dat dus door middel van hun contributie. Dat is wat wij en de NVA inbrengen. Dat is bij brancheorganisaties overigens gebruikelijk”, zegt Thies.
Initiatief
Het initiatief voor de subsidieaanvraag is afkomstig van de Ecabo, het kenniscentrum voor het middelbaar beroepsonderwijs en bruggenbouwer tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. “Wij liepen al rond met plannen, mede geïnitieerd door geluiden uit onze achterban toen Ecabo ons benaderde. Ecabo wees ons op de subsidiemogelijkheid en heeft vervolgens de NVA benaderd. Daarop hebben wij besloten om samen verder te gaan. Dat is de reden dat wij niet met bijvoorbeeld Nibe-SVV zijn gaan praten. Wij vonden het niet netjes om niet met Ecabo in zee te gaan. Bovendien hadden we beperkte tijd om alles voor elkaar te krijgen. Hoe meer partijen je erbij betrekt, hoe langzamer het gaat. We hebben overigens tussentijds wel het Verbond van Verzekeraars op de hoogte gesteld”, aldus Thies. Ecabo zal als hoofdaannemer voor de ontwikkeling van het project fungeren.
Innovatief
Voor het verkrijgen van de subsidie zijn een aantal criteria opgesteld. Zo moet het project innovatief zijn, moet het daadwerkelijk bijdragen aan de ‘opscholing’ van medewerkers voor een hogere functie en moet het te ontwikkelen traject breed toepasbaar zijn. Scholingstrajecten waarbij werknemers kennis en vaardigheden verbreden op eigen functieniveau komen niet voor subsidie in aanmerking.
Volgens Thies voldoet het project volledig aan deze criteria. “Het is absoluut innovatief. Er wordt gewerkt door middel van e-learning, peer groups en bijeenkomsten. Cursisten worden getest welk niveau ze hebben, waarna ze een traject op maat krijgen aangeboden. In de zogeheten peer groups zitten gelijkgestemden. Daar wordt van alles besproken en teruggekoppeld aan een coach. Al deze contacten verlopen online. Bijeenkomsten worden georganiseerd als er nog vragen overblijven die een brede behandeling behoeven. Op deze manier wordt er zeer efficiënt en kostenbesparend gewerkt.”
Ook op het terrein van ‘opscholing’ voldoet het project volgens Thies. “Er is wel degelijk sprake van opscholing en niet van bijscholing. De opleidingen hebben een MBO+ niveau. Er zijn nu kantoren die ook op hypotheekgebied adviseren, terwijl alleen een B-diploma aanwezig is. Straks mag dat niet meer. Dat betekent dat een hypotheekmodule gehaald moet worden. Dat is toch écht opscholen naar een hogere functie”, vindt Thies.
De kritiek dat NVA en NBVA opnieuw het wiel uitvinden, zoals verwoord door het landelijke opleidingsinstituut Nibe-SVV, werpt Thies verre van zich. Nibe-SVV liet in een reactie aan AM weten het merkwaardig te vinden dat een subsidie van e 560.000 wordt gegeven om vaktechnische opleidingen te ontwikkelen in het kader van de WFD. Thies: “Wij gaan natuurlijk niet een transportopleiding bedenken. Bij het ontwikkelen van de opleidingen zullen wij gebruik maken van de kennis en expertise die in de branche aanwezig is. Zo zal het Nibe-SVV waarschijnlijk een grote leverancier worden op inhoudelijk gebied.”
Een ander instituut dat bij het project betrokken is, is het Koning Willem I college, gespecialiseerd in het leerlingenwezen. De School voor de Toekomst (Den Bosch) is aangetrokken om het geautomatiseerde traject te ontwikkelen. De Fontys Hogeschool in Eindhoven is op verzoek van de overheid toegetreden tot het project. “Zij zijn bekend met het ‘opscholen’ naar MBO+ niveau in de financiële wereld”, aldus Thies.
NVA en NBVA willen zo snel mogelijk de eerste opleidingen in de markt zetten. “Het wachten is echter op de eindtermen. Hopelijk zijn die er voor het eind van het jaar. Voor sommige modules hebben we wel een idee, maar voor het overgrote deel tasten we nog in het duister. Voor hypotheken zal het niet op het niveau van Erkend Hypotheekadviseur zijn, waarschijnlijk wordt dat Woningfinanciering I of II. Zodra er een module getest is door een groep van tussenpersonen, wordt die op de markt gebracht, zodat tussenpersonen zo snel mogelijk kunnen starten.” De cursisten zullen in ieder geval een certificaat ontvangen. Over de wijze van examinering kon Thies nog niets zeggen.
Reacties
In de branche is verbaasd gereageerd op de subsidie voor NVA en NBVA. Nibe-SVV laat weten er “niet wakker van te liggen” en het niet als bedreiging te zien. Wat Nibe-SVV het meest verbaasd is “dat de subsidie gegeven is in het kader van een subsidieprogramma Scholingsimpuls. Dat programma is bedoeld om medewerkers bij te scholen naar het naast hogere opleidingsniveau. Dus bijvoorbeeld van MBO-niveau 2 naar MBO-niveau 3. Als je dan in aanmerking neemt dat Ecabo, zeg maar de vertegenwoordiger van het MBO-onderwijs, de hoofdaannemer is en dat een lange reeks van jaren heeft uitgewezen dat het huidige B-niveau veel te hoog gegrepen is voor het MBO – daar zijn ook Ecabo en de scholen het zelf over eens – dan kun je daar wel vraagtekens bij plaatsen”.
Nibe-SVV vindt het argument van de ICT-ondersteuning ook niet overtuigend. “Nagenoeg al onze basisopleidingen worden op dit moment al met ICT-ondersteuning gegeven. Het spreekt vanzelf dat dat voor de nieuwe WFD-opleidingen ook gaat gelden.” Nibe-SVV is overigens wel bereid zijn flexibele examineringsmethode aan te bieden.
Martin Thies: “Wij willen uiteraard wel onze investering terugverdienen.”

Reageer op dit artikel