nieuws

NBVA Academie in juli van start met eerste cursussen

Archief

De NBVA heeft op de vorige week gehouden themadag rond het mkb een eigen academie gelanceerd. De eerste drie opleidingen die vanaf augustus zullen worden aangeboden, zijn speciaal gericht op de mkb-branche. In het najaar moeten nog zes opleidingen volgen.

De NBVA Academie komt voort uit de grote behoefte aan scholing die er onder de leden van de standsorganisatie is. “Op het gebied van opleidingen willen we daarom de verschillende NBVA-secties trechteren”, licht voorzitter Alexander van Voorst Vader toe. “Onze sectie mkb houdt vijf tot acht bijeenkomsten per jaar, maar de behoefte aan scholing is bij de leden veel groter. Wij streven daarin naar verbreding en verdieping. Daarnaast willen we een repetitie-element inbrengen in de opleidingen, zodat elk jaar gebruik gemaakt kan worden van hetzelfde aanbod. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe medewerkers zijn die zo’n opleiding willen volgen of tussenpersonen die daar voorheen niet aan toegekomen zijn. Wij willen elk jaar dezelfde vakken aanbieden.”
De NBVA loopt met de opleidingen vooruit op een mogelijk te introduceren vergunningensysteem, waarbij de toezichthouders gaan controleren in hoeverre de tussenpersoon zijn vakkennis op peil houdt.
Diverse aanbieders
De opleidingen worden door diverse aanbieders verzorgd. Daarvoor werkt de NBVA samen met onder meer Nibe/SVV, D&O en Geffen Educatie. “Met die partijen overleggen we en stellen we nieuw opleidingsmateriaal samen. Het worden allemaal op maat gemaakte opleidingen. We stellen ons daarbij de vraag of de opleidingen in de behoefte voorzien en voldoen aan onze kwaliteitseisen, kortom of ze passen in ons opleidingsmodel.”
Ook niet-leden kunnen deelnemen aan de opleidingen van de NBVA Academie, maar kunnen daarbij geen gebruik maken van de korting die voor leden wél geldt. “De opleidingen worden regionaal gespreid aangeboden, zodat de adviseur uit Limburg niet helemaal naar Den Haag hoeft om een opleiding te kunnen volgen.”
De drie cursussen die vanaf juli aangeboden gaan worden, zijn ‘De AVB-polis’, ‘Balanslezen’ en ‘Marketing voor de MKB-assurantieadviseur’. “De cursussen zijn niet academisch van opzet”, zegt Van Voorst Vader. “Het is de bedoeling dat er doelgericht wordt opgeleid in relatie tot de adviespraktijk. Ook hier stellen wij ons de vraag: welke kennis is daarvoor noodzakelijk? Het moet geen theoretisch verhaal zijn, maar gericht op de praktijk.” De NBVA wil uiteindelijk een breed scala aan opleidingen gaan aanbieden. “We hebben de Erasmus Universiteit ingehuurd om de te behandelen stof te vertalen van abstractie- naar praktijkniveau”. De NBVA fungeert als faciliterende organisatie in het geheel. Bureau D&O verzorgt de logistieke organisatie.
‘Marketing voor de mkb-assurantieadviseur’ is een eendaagse workshop die op nog nader te bepalen data in Hoevelaken zal worden gegeven. De cursus ‘Begrijpend Balanslezen’ levert zes PE-punten op voor NVA- en NBVA-leden en vindt plaats op 9 en 16 juli in Hoevelaken en op 17 september in Rotterdam. De workshop over de AVB-polis wordt gegeven op 17 juli en 12 en 27 november in Rotterdam.
Preventiekring
Tegelijk met de oprichting van de NBVA Academie werd ook de NBVA Preventiekring geïntroduceerd, een samenwerking met het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP). Doelstelling is om gezamenlijk een aantal voorlichtingsavonden over preventie te organiseren voor mkb-ondernemers. “Ook hier hebben we een faciliterende rol; het NCP verzorgt het voorlichtingselement”. Verder wordt gewerkt aan opleidingen voor NBVA-leden, waarin wordt ingegaan op preventiemaatregelen die de premie kunnen drukken en de schadelast beperken, waardoor de toegevoegde waarde van de tussenpersoon toeneemt.
Onderzoek
Jurjen Oosterbaan van Bureau D&O presenteerde op de mkb-dag van de NBVA de resultaten van een onderzoek naar de behoeften van NBVA-leden met betrekking tot de benadering van de zakelijke markt door verzekeraars. Daaruit blijkt dat 21% van de klanten van het NBVA-intermediair tot het mkb behoort. Men verwacht dat dit aandeel in 2005 zal zijn toegenomen tot 27%.
Gemeten naar provisie-inkomen maken de zakelijke klanten 33% van de portefeuille uit; de NBVA-leden verwachten dat dit aandeel over drie jaar gestegen zal zijn tot 39%. Naarmate het kantoor groter is, neemt het aandeel van het mkb in de provisie-inkomsten toe. Van de mkb’ers heeft 80% tien of minder medewerkers. De belangrijkste branches qua provisie-inkomen zijn Motorrijtuigen en Brand.
Verreweg de meeste kantoren (80%) beschouwen de banken als grootste concurrent in het benaderen van de zakelijke markt. Samenwerkingsverbanden, die vooral bestaan uit het doorverwijzen van klanten, bestaan vooral met accountants. De samenwerking is overigens in de meeste gevallen niet schriftelijk vastgelegd.
Schadepreventie
Verder blijkt dat de NBVA-leden meer zouden willen doen op het gebied van schadepreventie binnen de zakelijke markt. Daarvoor ontbreekt echter vaak de tijd. De top-5 van verzekeraars waarmee de NBVA-leden voor het mkb zakendoen, bestaat uit Nationale-Nederlanden (door 72% van de leden genoemd), Delta Lloyd (55%), De Amersfoortse (50%), Amev (49,5%) en Stad Rotterdam (48,2%).
Het Nipo heeft onderzoek gedaan onder 401 mkb-ondernemers, die representatief werden geacht voor 591.600 mkb-vestigingen. Daaruit blijkt dat mkb-ondernemers in 70% van de gevallen hun verzekeringen sluiten via het intermediair; 88% van de ondernemers geeft aan meer verzekeringen te willen sluiten via tussenpersonen. Met betrekking tot schadepreventie zegt de meerderheid van het mkb geen behoefte te hebben aan een risico-overzicht. “Hier ligt een taak voor het intermediair”, aldus Oosterbaan.
Alexander Van Voorst Vader (rechts) overhandigt de eerste opleidingsmap van de NBVA Academie aan Rob Slabbekoorn, voorzitter van de sectie mkb.

Reageer op dit artikel