nieuws

NBV

Archief

NBV

Natura-uitvaartverzekeraar Nederlandse Begrafenis Verzekering draagt per 1 januari 2004 de portefeuille over aan Amev-Ardanta. De van oorsprong Venlose maatschappij werd in 1996 gekocht door Amev-Ardanta. Momenteel staan circa 67.000 polissen in de boeken van NBV, goed voor een verzekerd kapitaal van e 164 mln en e 3,3 mln brutopremie per jaar.
Zurich-polissen
De portefeuille van Zurich Leven is met ingang van 1 april 2003 overgedragen aan Hooge Huys Leven. Verder staat de overdracht (met terugwerkende kracht per dezelfde datum) gepland van een deel van de schadeportefeuille aan Hooge Huys Schade. Het gaat om polissen van het niet meer bestaande Forum (Maastricht) en om verzekeringen die door gevolmachtigden zijn gesloten, inclusief die via Vandien Service Provider (Alphen aan den Rijn). Deze verzekeringnemers hebben tot december de tijd om hun schadepolis schriftelijk op te zeggen.
Niet-roken
Legal & General kent dit jaar de niet-rokenprijs toe aan een school die actie heeft ondernomen om het roken door leerlingen te voorkomen. Van de vijfhonderd aangeschreven scholen hebben vijftig zich aangemeld voor de prijs, die een geldbedrag van e 12.500 oplevert. Vorig jaar ging de prijs naar een boek voor medische studenten en medewerkers over de medische gevolgen van roken.
Zurich Frankrijk
Analoog aan Nederland verkoopt Zurich in Frankrijk ook haar levenbedrijf (inclusief Eagle Star) en de particuliere en kleinzakelijke schadeverzekeringen. In Frankrijk is Generali de koper. De grootzakelijke schadeportefeuille wordt, net als in ons land, onder de noemer Continental Europe Corporate voortgezet.
Performance IG&H
Het Woerdense bureau IG&H houdt deze en volgende maand weer een Nationaal Performance Onderzoek Leven, waarin de mate van tevredenheid wordt gemeten bij twaalfhonderd intermediairs met de dienstverlening van verzekeraars. Dit jaar laten tien maatschappijen specifiek de eigen prestaties meten: Aegon, Amev, AXA, De Amersfoortse, Delta Lloyd, Falcon, Hooge Huys, Interpolis, Stad Rotterdam en Zwitserleven.

Reageer op dit artikel