nieuws

‘Natura-uitvaartpolis voor 70% ontoereikend’

Archief

Bij liefst 70% van de overledenen met een natura-uitvaartverzekering moeten nabestaanden bijbetalen voor uitvaartdiensten. Gemiddeld gaat het om e 3.000.

Die conclusie trekt de Consumentenbond op basis van een onderzoek onder ruim tweehonderd nabestaanden. De enquête leverde verder op dat een begrafenis in 2001 gemiddeld e 5.500 aan kosten met zich meebracht. Bij crematies lag dit bedrag op e 3.957.
Verder heeft de bond in de jongste Consumentengids berekend dat een uitvaartpolis financieel alleen voordelig is als de verzekerde overlijdt vóór de 62-jarige leeftijd (bij dekking in natura). Zo is op 45-jarige leeftijd pas e 2.482 gespaard, tegen een verzekerde pakketwaarde van e 5.328. De Consumentenbond gaat verder uit van een veertigjarige looptijd, aan te vangen in het 25e levensjaar, 5% rendement bij zelf sparen en 3% inflatie van de premie en de pakketwaarde. Bij een sommenverzekering van e 3.000 zou het omslagpunt op 56 jaar liggen.
De Consumentenbond wijst er verder op dat voor werknemers in loondienst en uitkeringsgerechtigden bij overlijden vaak een overlijdensuitkering is verzekerd. Bij een maandloon van e 1.680 en een uitkering van drie maanden (totaal e 5.040) is een gemiddelde uitvaart al gauw gefinancierd, zo vindt de bond.

Reageer op dit artikel