nieuws

Nationale Borg 62% meer winst

Archief

Bij Nationale Borg steeg vorig jaar het nettoresultaat met 62% van e 4,0 mln naar e 6,5 mln.

Nationale Borg (ING) had in 2001 een omzet van e 36,6 (32,7)mln, hetgeen een stijging is van 12%. Het verzekeringstechnisch resultaat kwam uit op e 6,4 (2,5) mln. Het resultaat inclusief beleggingen en voor belastingen was e 9,9 (4,9) mln. Goede resultaten werden vooral geboekt in het directe garantiebedrijf.
Nationale Borg is gespecialiseerd in bankgaranties, fraude- en geldverzekeringen voor de zakelijke markt in Nederland en België en is tevens in ruim dertig landen als actief als herverzekeraar voor genoemde risico’s.

Reageer op dit artikel