nieuws

Narim wil helderheid over beloningswijze makelaars

Archief

De Nederlandse Associatie van Risk- en Insurance Managers (Narim) gaat de beloning van assurantiemakelaars onder de loep nemen. Directe aanleiding daarvoor is het onderzoek in de Verenigde Staten naar fraude bij Marsh. “Er moet meer transparantie komen over de beloningsstructuur van makelaars.”

De Narim telt 130 leden die veelal namens (middel)grote bedrijven contacten onderhouden met makelaars en via hen verzekeringen sluiten. Een speciaal ingerichte werkgroep wil half december duidelijkheid hebben over de wijze van beloning van makelaars in ons land.
Directe aanleiding is het onderzoek van openbaar aanklager Eliot Spitzer in de Verenigde Staten naar fraude bij Marsh. Er zouden verborgen provisie-afspraken zijn gemaakt en Marsh zou offertes van de verzekeraar die de hoogste provisie betaalde, opzettelijk gunstiger hebben doen uitkomen.
Volgens Narim-voorzitter Hans Gorrée (Volker Wessels) hebben leden hun makelaars al om een toelichting gevraagd. “Het nieuws over Spitzer is voor een aantal bedrijven reden geweest om aan makelaars te vragen hoe de situatie in ons land is”, zegt Gorrée. “Als leden de beloningswijze van de makelaar niet kennen, moet daarover meer transparantie komen.”
Fraude met offertes is in ons land niet aan de orde, denkt Gorrée. “Daarvoor is ons land te klein. Maar de situatie rond de beloning van makelaars is niet duidelijk. Daarom kan ik me voorstellen dat een bedrijf wil weten hoe dat in elkaar zit.”
Ook Rolf van der Wal, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB), denkt dat in ons land geen fraude wordt gepleegd met offertes. Wel voorziet hij dat het afschaffen van extra provisie bij een bepaald premievolume, de zogeheten contingent-commissie, zal leiden tot een hogere kostprijs voor de klant. “Die vergoeding blijft dan in de zak van de verzekeraar, maar de premies zullen niet omlaag gaan. Wel zal de makelaar zijn fee gaan verhogen.” Op de markt voor multinationals wordt al uitsluitend op fee-basis gewerkt. “Als bonussen leiden tot plaatsing van risico’s waarbij het belang van de klant niet voorop staat, dan is dat een kwalijke zaak. En als het bestaan van contingent-commissie leidt tot discussie, dan moeten we daarover praten.”
Meer omzet
De co-assurantiemarkt boekt de laatste jaren, ondanks een teruggelopen aantal spelers en minder polistransacties, meer omzet. Dat liet Van der Wal weten op het onlangs gehouden eerste VNAB-diner. “De omzet heeft na jaren van stabiliteit een substantiële stijging te zien gegeven. De gemiddelde premie per polis is de laatste paar jaar met 100% zelfs spectaculair gestegen.”
“Inmiddels zijn er voor lokale zaken geen nijpende capaciteitsproblemen meer”, aldus de VNAB-voorzitter, die ook een waarschuwend geluid liet horen. “Met name in de property-markt voor grote zaken moet worden geconstateerd dat de focus bij de diverse verzekeraars weer lijkt om te slaan naar de verhoging van marktaandeel, met alle mogelijke nieuwe consequenties van dien.”
Prijs
Tijdens het diner werd de VNAB Award uitgereikt aan Michel Schaft, directielid bij Meijers Assurantiën. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een branchegenoot die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Schaft kreeg de prijs, een kristallen karaf met inscriptie, voor zijn belangrijke bijdrage aan de realisatie van het elektronische beurssysteem e-ABS.
Rolf van der Wal spreekt in Huis ter Duin de co-assurantiemarkt toe.

Reageer op dit artikel