nieuws

Münchener Rück wil groei van Ergo

Archief

Münchener Rück, ’s werelds grootste herverzekeraar, wil zijn directe verzekeringsactiviteiten gaan uitbouwen.

Daartoe wordt dochterbedrijf Ergo – voor 95% eigendom van Münchener Rück – via investeringen en overnames versterkt. In ons land is Ergo actief met Nieuwe Hollandse Lloyd, DKV Nederland en DAS Rechtsbijstand, terwijl ook Hamburg-Mannheimer onder het Ergo-concern valt. Overigens sprak Münchener Rück-topman Hans-Jürgen Schinzler de groeiambitie voor Ergo vorig jaar ook al uit.
Münchener Rück maakte onlangs een nettowinst van ruim f 3,8 (2,5) mld bekend. De brutopremie-omzet steeg met 13,5% tot f 68,5 (60,4) mld; na aftrek van valutaverschillen en acquisities resteerde een premiegroei van 6,7%. Van de premies is 54% (51%) afkomstig van herverzekeringen, oftewel f 40,3 (33,9) mld. De directe verzekeraars (Ergo, Karlsruher en Europäische) zagen de premie-omzet met bijna 7% stijgen tot f 31,7 (29,8) mld.
In het eerste kwartaal van dit jaar stegen de herverzekeringspremies van Münchener Rück met 24% tot f 11,0 mld, terwijl het premie-inkomen uit directe verzekeringen met 9% is gestegen tot f 9,5 mld, onder meer doordat voor het eerst Bayerische Vita in de cijfers wordt meegeteld. Opmerkingen:

Reageer op dit artikel