nieuws

Movir van start met Movir Pay

Archief

Movir Pay is de naam van een bankrekening met extra’s. Het product past in de filosofie van Movir om niet uitsluitend aov-verzekeraar te zijn, maar vooral dienstverlener van geïntegreerde financiële producten.

Voor de doelgroep, de vrije beroepsbeoefenaren, gaat Movir (ING) steeds meer de rol van financiële dienstverlener vervullen. In dat kader zijn dit jaar onder meer een waarnemingsverzekering en een vaste-kostenverzekering gelanceerd en wordt er praktijkfinanciering aangeboden. Vorige week is Movir Pay gelanceerd, een bankrekening met extraatjes. Movir vindt dit product vooral wenselijk met het oog op het plan om hypotheken en – onder eigen label – beleggingen aan te bieden.
Movir Pay biedt een Europas plus de internationale creditcard Eurocard Gold (inclusief passen voor de partner). Verder behoren online bankieren en rood staan tot e 4.500, tot de mogelijkheden. Over de tegoeden wordt 1% rente vergoed. Er kan automatisch en periodiek geld worden overgeboekt naar de IdeaalSpaarRekening van CenE Bankiers (ING). Movir Pay biedt de mogelijkheid documenten en kostbaarheden te laten registreren. Hieraan kan een pasblokkadeservice (bij verlies van de passen) worden gekoppeld en een herinneringsservice waarbij de betrokkene tijdig bericht krijgt wanneer documenten of passen gaan verlopen. Ook is er een sleutelhanger en bagagelabel, zodat bij verlies de vinder de vondst bij Movir kan aanmelden.
Movir Pay kost e 5 per maand en is uitsluitend mogelijk bij een maandelijkse instroom van e 2.500.

Reageer op dit artikel