nieuws

Movir laat volgend jaar de premies ongemoeid

Archief

Bij arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir zijn de resultaten dusdanig, dat de premies volgend jaar niet worden verhoogd.

Movir had in 2000 de premies fiks verhoogd en had daarbij voor 2001, 2002 en 2003 een premiegarantie afgegeven. De resultaten zijn inmiddels dusdanig, dat een premieverhoging volgend jaar niet nodig is. Movir verbeterde vorig jaar het nettoresultaat van e 1,9 mln negatief naar e 3,6 mln positief. “Ook dit jaar zullen de resultaten bevredigend zijn”, zegt woordvoerder Heinz Hendrikse.
De individuele WAO-hiaatverzekeringen voor werknemers worden begin volgend jaar gewijzigd. Het arbeidsongeschiktheidscriterium ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ wordt verlaten en de producten worden WAO-volgend. Dit brengt een premieverlaging met zich mee van rond de 15%.
De premieopslag voor dierenartsen met een praktijk met meer dan 10% landbouwhuisdieren (vee), vervalt begin 2004. De opslag gold voor nieuwe verzekerden en zou ook worden doorgevoerd voor de bestaande portefeuille, maar dit gaat dus niet door. Movir wil eerst een onderzoek naar de risicofactoren voor deze beroepsgroep afwachten.
Ook nieuw is dat Movir voor alle polissen een minimumpremie gaat hanteren van e 150.
Actie
Movir voert tot eind van het jaar via het intermediair een actie voor bestaande relaties en nieuwe relaties. Als eenjarige contracten worden omgezet in vijfjarige contracten, krijgt de verzekerde 5% premiekorting en het intermediair een eenmalige extra provisie van e 500. Nieuwe verzekerden krijgen korting bij het sluiten van een langlopende Beroeps-AOV (vrije praktijk). De korting bedraagt, op basis van een 5-jarig contract, vanaf de ingangsdatum tot eind 2004 50%, in 2005 40%, in 2006 30%, in 2007 20% en in 2008 10%.

Reageer op dit artikel