nieuws

Monuta verleent twee volmachten

Archief

Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen heeft een volmacht verleend aan Orion Direct in Etten-Leur en aan de Schoeman Groep in Arnhem.

Met de overeenkomst met de assuradeurenhuizen van Orion Direct en Schoeman heeft Monuta in totaal zes volmachten verleend. De komende maanden wil de natura-uitvaartverzekeraar dit aantal verder uitbreiden. “We zijn op dit moment met diverse partijen in gesprek voor een volmachtovereenkomst.” Monuta benadrukt een groeiende belangstelling onder het intermediair voor het aangaan van volmachtovereenkomsten waar te nemen. De gevolmachtigden zijn bevoegd zelfstandig verzekeringen te offreren en te accepteren.

Reageer op dit artikel