nieuws

Monuta sluit per maand negentig internetpolissen

Archief

Tussenpersonen van Monuta sluiten steeds vaker een uitvaartverzekering via de internetmodule Monuta InSite. November 2003 leverde een record op van negentig polissen.

November leverde een maandproductie op van e 289.000 verzekerd kapitaal, tegen nog geen ton een jaar eerder. Volgens Monuta verkopen inmiddels tweehonderd tussenpersonen uitvaartpolissen via internet.
Om de verkoop verder te stimuleren heeft de maatschappij een nieuwe versie van Monuta InSite ontwikkeld. Het sluiten van een polis moet hiermee nog eenvoudiger zijn, terwijl er naast de natura-uitvaartverzekering tegen premiebetaling nu ook een koopsomvariant mogelijk is. Bezoekers aan de website van Monuta kunnen eveneens online een uitvaartverzekering sluiten. Daartoe worden zij doorgeleid naar een van de op Monuta Insite aangesloten tussenpersonen.
Dela
De verkoop van uitvaartverzekeringen via internet verloopt bij concurrent Dela aanzienlijk sneller. Dela verkocht in 2002 al een kleine drieduizend polissen via internet en heeft dat verkoopcijfer vorig jaar met 54% zien groeien tot meer dan 4.400. Volgens Dela is internet daarmee goed voor 7% van de totale productie, die derhalve meer dan 60.000 nieuwe verzekeringen heeft opgeleverd. Dela heeft in totaal 2,3 miljoen verzekerden in de boeken staan.
Volgens marketingmanager Ingrid Trum ligt de werkelijke aanwas via internet nog hoger. “We verkopen natuurlijk ook polissen nadat mensen eerst via internet informatie hebben opgevraagd. Dat aantal is vorig jaar met 18% gegroeid. En als je de natuurlijke aanwas van verzekerden (door huwelijk of geboortes) niet meetelt, dan is de polisverkoop via internet gelijk aan 12% van de nieuwe productie.”
De Laatste Eer
Monuta heeft de aandelen overgenomen van uitvaartonderneming De Laatste Eer in Mierlo, met nevenvestiging in Helmond. Het uitvaartbedrijf voert jaarlijks 300 uitvaarten uit; de zes medewerkers zijn in dienst getreden van Monuta. De overname behelst geen verzekeringsportefeuille.
Monuta heeft verder met succes de portefeuilleoverdracht afgerond van de Onderlinge Begrafenis- en Crematievereniging Steun Elkaar (Kerkrade). Bij de Limburgse natura-uitvaartverzekeraar zijn 7.000 mensen verzekerd (premieomzet ruim e 150.000). De juridische overgangsdatum is 1 januari 2003.

Reageer op dit artikel