nieuws

Monuta schrapt label Universele

Archief

Uitvaartverzekeraar en -verzorger Monuta haalt het label De Universele uit de markt. Vorig jaar verdween de naam Navo al.

De overdracht van de verzekeringsportefeuille van De Universele vindt nog dit jaar plaats. In Limburg worden uitvaartpolissen al verkocht onder het label Monuta.
In september start Monuta een nieuwe reclamecampagne, met inbegrip van een nieuwe televisiecommercial. Alle 120 uitvaartbedrijven krijgen dan de naam Monuta als voorvoegsel in hun lokale handelsnaam. Monuta wil daarmee de herkenbaarheid vergroten, onder meer met het oog op lokale assurantietussenpersonen.
De komende jaren concentreert Monuta zich op integratie van de (aangekochte) uitvaartondernemingen. Er werken bij Monuta bijna duizend mensen, waarvan zevenhonderd in de uitvaartverzorging. In 120 centra werden vorig jaar 19.217 uitvaarten uitgevoerd, waarbij de acquisities (bijvoorbeeld van SCI Nederland) volledig zijn meegerekend. Monuta heeft daarmee een marktaandeel van 15,8%.
Winst
Monuta heeft vorig jaar de nettowinst met nog geen 3% verhoogd tot e 8,4 (8,1) mln, bij een omzet van e 139 (116) mln. Het resultaat voor aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen (Ebitda) was aanzienlijk hoger: e 23,0 (19,6) mln. Vooral de afschrijvingen op software en goodwill – een gevolg van vele overnames in de afgelopen drie jaar – drukten de nettowinst. Vorig jaar werd voor e 7,0 mln aan goodwill betaald. De afschrijvingen zullen ook de komende jaren nog van invloed zijn op de winst. Momenteel heeft Monuta nog voor e 31,3 mln aan goodwill op de balans staan.
De winst is, zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk, vrijwel volledig afkomstig van het verzekeringsbedrijf: e 8,1 (7,3) mln. Een drukkende werking ging uit van de beleggingen, de indexatie van uitvaartpolissen en software-investeringen. De brutopremie-omzet bedroeg e 41,9 (38,5) mln, waarvan e 0,9 (3,0) mln uit koopsomstortingen. Na de implementatie van een nieuw softwaresysteem verwacht Monuta de omzet uit uitvaart- en levensverzekeringen de komende jaren flink te verhogen.
De resultaten van het uitvaartverzorgingsbedrijf “komen nog onvoldoende tot ontwikkeling”, zo vindt Monuta. Over 2001 bleef bij een omzet van e 80 (62) mln onder de streep een schamele e 0,6 (1,0) mln over.

Reageer op dit artikel