nieuws

Monuta laat kansen liggen op Internet

Archief

Monuta

www.monuta.nl
Monuta laat kansen liggen op Internet
New Media Marketplace, een kenniscentrum op het gebied van Informatie- en Communicatietechnologie in onder meer de financiële dienstverlening, bekijkt en bespreekt in opdracht van Assurantie Magazine Internet-sites uit de verzekeringsbranche. Na de internet-pioniers Levob en aan intermediairszijde Duine Adviesburo, is nu een nieuwkomer aan de beurt: Monuta.
door Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen
In kranten behoren overlijdensadvertenties tot de meest gelezen rubrieken. Of dat op het Internet ook zo wordt? In ieder geval is het een van de belangrijkste onderdelen van de website van uitvaartverzekeraar Monuta. Daarnaast kan de websurfer op deze site ook zogenaamd online zijn ideale uitvaart uitdenken. En wie een zwart-wit randje rondom deze site verwacht komt bedrogen uit. De site is opgezet in vrolijke kleuren.
Weinig franje
Monuta biedt een rustig tonende site. Weinig franje, de informatie wordt duidelijk weergegeven. De homepage geeft drie keuzen:
Monuta, met alles over verzekeren en verzorgen;
Momentum, service-organisatie voor het laatste afscheid. Momentum wil bewustwording rondom het laatste afscheid stimuleren. We mogen gratis lid worden van deze organisatie.
Memoriam, geeft overlijdensberichten weer.
Bovenaan de pagina’s wordt het logo van Monuta gebruikt voor terugkeer naar de homepage. Het icoon a-z biedt een wegwijzer op de site. De trefwoorden zijn niet alfabetische gerangschikt. Als je op het icoon voor mail klikt, dan krijg je de mogelijkheid om e-mail te versturen. Een groot tekst-veld komt ter beschikking er wordt gevraagd om naw-gegevens in te voeren, ook e-mail adres, en de naam van de assuratie-adviseur.
Bij het hoofdstuk Monuta wordt informatie over verzekeringen gegeven. We hebben de keuze uit diverse verzekeringsprodukten. We kunnen ook informatie opvragen over polissen die niet rechtstreeks te maken hebben met uitvaart of overlijden. Zoals bijvoorbeeld het optie-spaarplan (“Samen met Monuta bouwt u aan een fors bedrag, waarvan u straks de vruchten plukt”).
De teksten worden steeds in korte hoofdstukken gepresenteerd. Onderaan pagina is er telkens de mogelijkheid om te kiezen voor een volgende paragraaf.
Keuze is wel beperkt tot een stap voor- of achteruit.
Memoriam geeft vanaf juni 1996 per week een link. Deze link geeft de overleden personen van die week. Van elke persoon kunnen we het overlijdensbericht op vragen.
Momentum geeft diverse onderwerpen als begrafenisrituelen en ‘is de moderne kunst dood?’ Deze items worden alleen gemeld, ze missen een link.
Kort nieuws geeft informatie over toneelstuk Koning Berenger; toneelstuk waarbij mise en scene het sterfbed is. De optredens zijn op 30 mei(!) en 28 augustus. Meer nieuws wordt er niet aangeboden.
Onder het motto ‘de dood hoort steeds meer bij het leven’ wordt er vriendelijk gesproken over het laaste afscheid van mensen. Daarbij lijken soms woorden als dood en overleden taboe.
De informatie over de verzekeringsprodukten is duidelijk vormgegeven. Het verzekeringsprodukt is bij uitstek een rationeel produkt. De bezoeker kan een offerte aanvragen die hem duidelijke cijfers zal verschaffen. Jammergenoeg biedt Monuta niet de mogelijkheid om deze kostenbegroting on line uit te voeren.
Conclusie
Monuta heeft er voor gekozen om op Internet aanwezig te zijn. Maar blijkbaar is het besef wat je met een dergelijk medium kan, nog niet helemaal doorgedrongen tot de organisatie.
Ze hebben een kans laten liggen. De kans om het onderwerp ‘de dood’ nu ook via Internet uit de taboe-sfeer te halen, aangezien dit juist de mogelijkheid biedt om in de anonieme, prive sfeer eens in alle rust informatie op te vragen en terug te krijgen.
Voor wie zijn de overlijdensberichten in hemelsnaam bestemd? Een (regionaal) dagblad heeft een lezersgroep met een zekere sociale, regionale of demografische band. Deze band is op Internet ver te zoeken; van je beste vrinden weet je niet waar ze verzekerd zijn. Het is wederom een bevestiging van het vermoeden dat oude publikatievormen op een nieuw medium werden geplaatst.
Of zou Petrus aan de hemelpoort inmiddels een netwerk-computer hebben en beschouwt hij de Monuta-site als zijn reserverings-register?
Joost B.M. Steins Bisschip is directeur van de SPC Groep, waarvan New Media Marketplace (NMM) een onderdeel is. Marenna van Reijsen is hoofd publicaties en onderzoek van NMM.
Beoordeling Monuta
Vorm
De opbouw van de pagina’s is overzichtelijk. Aan de linkerkant staan trefwoorden vermeld die van toepassing zijn op het gekozen onderwerp. Het gebruik van kleuren is stemmig, zonder al te saai te zijn. Bovendien vaak heel functioneel; door middel van kleurwijziging wordt aangegeven waar je je bevindt op de site.
De pagina’s bevatten korte stukken tekst met veel links om je door te verwijzen.
Inhoud
Bij informatie over verzekeringen van Monuta treffen we een duidelijke inleiding. Vervolgens kunnen we kiezen uit een lijst van relevante onderwerpen waaronder vaak een rekenvoorbeeld en de mogelijkheid om een offerte aan te vragen. De informatie toont compleet en actueel.
Momentum biedt een link naar ‘begraven en cremeren in Nederland’. Daarbij wordt slechts een berichtje uit de Volkskrant van 13 juni 1996 aangehaald over een lasershow bij een begrafenis. Vraag is in hoeverre op deze plaats niet meer gegevens te melden zijn over begrafenisrituelen in Nederland.
Tevens biedt Momentum een hoofdstukje kort nieuws: dit biedt een verwijzing naar een toneelstuk. Wel een heel duidelijke invulling van het begrip ‘kort nieuws”.
De keuze Actueel onderaan de pagina biedt nog geen nieuws. Het zal nog worden ingevuld.
Nieuwe Technologie
Niet uniek (NVG biedt een vergelijkbare service) maar wel opmerkelijk is de mogelijkheid om bij Memoriam per week te zoeken naar overleden personen. We kunnen kiezen uit het zoeken op naam, datum en/of plaats. We vragen ons af: Welke overleden personen? Alleen zij die een polis bij Monuta hadden afgesloten? Hebben de nabestaanden dit geplaatst? Het wordt niet vermeld. Wel zien we in een overlijdensbericht het Monuta-uitvaartcentrum genoemd.
Momentum biedt een Laatste Wensen Formulier. Hierop kan de bezoeker al zijn wensen voor zijn begrafenis of crematie aangeven. Het formulier is in te vullen maar kan vervolgens niet worden verzonden. Althans die mogelijkheid wordt niet geboden.
Prikkel
Een reden om deze site te bezoeken is het vergaren van informatie over uitvaart-en levensverzekeringen.
Wellicht dat een prikkel voor het bezoek het Laatste Wensen Formulier bij Momentum is.
Het is voorstelbaar dat er behoefte bestaat om anoniem, van achter je pc, je laatste wensenformulier in te vullen. Maar dan is de door Monuta gekozen vorm uitermate weinig uitnodigend. Het is namelijk een typisch voorbeeld van een folder op Internet! Immers: stuur na invullen het origineel naar Monuta Momentum (adres zie achterzijde !!). We hebben achter op ons beeldscherm gekeken, maar tevergeefs. Het laatste wensen formulier kan niet worden gemaild.
Interne betrokkenheid
De site geeft de indruk niet afgerond te zijn. Met name door het feit dat een invulformulier niet verzonden kan worden en formulieren ook leeg verzonden kunnen worden en we daar zelfs voor bedankt worden. Getuige ook de link naar Actueel (Op deze pagina zal binnenkort het laatste nieuws verschijnen van Monuta). Een uitvaartcodicil kan worden opgevraagd, maar dan moet je wel de telefoon pakken. Het kan niet per e-mail. MARTIN LET OP: KADER ‘Hoe wordt een site beoordeeld’ overnemen van vorig nummer, maar onder kopje ‘prikkel’ het woord Duine vervangen door Monuta

Reageer op dit artikel