nieuws

Monuta houdt solvabiliteit boekhoudkundig op peil

Archief

Net als Yarden en Dela (zie elders in dit nummer) is Monuta niet ontkomen aan de malaise op de aandelenbeurzen. Afboekingen in verband met (ongerealiseerde) aandelenverliezen brachten het nettoresultaat op e -4,1 (8,4) mln.

Verantwoordelijk voor het jaarverlies is het verzekeringsbedrijf. Het nettoresultaat eindigde daar op e -6,4 mln, tegen e 7,9 mln winst een jaar eerder. Het uitvaartverzorgingsbedrijf (130 uitvaartcentra, 21.320 uitvaarten) behaalde bij een omzet van e 96,2 (79,9) mln juist een winst van e 2,3 (0,4) mln. De groei is voornamelijk toe te schrijven aan de overnames van SCI Nederland, Sluys (Venlo) en Vaessen (Blerick).
Door het negatieve jaarresultaat én het volledig verdampen van de herwaarderingsreserve is het eigen vermogen van de Monuta Holding gedaald tot e 57,2 (65,3) mln. Bij dochtervennootschap Monuta Verzekeringen bedroeg de aanwezige solvabiliteit eind vorig jaar nog e 37 mln, waar e 14 mln door de Pensioen- en Verzekeringskamer is vereist. De marge daalde bescheiden van 300% naar 271% eind 2002.
De reden voor dit kleine verval in de solvabiliteitsmarge is dat Monuta – voor het eerst – de overwaarde van leningen op schuldbekentenis heeft meegenomen in de bepaling van het vermogen. Dat had een positief effect van liefst e 21 mln. “De solvabiliteit is hierdoor – en door de aanwezigheid van extra waarde in het onroerend goed van het uitvaartbedrijf – niet in gevaar geweest”, stelt de directie. De overwaarde op de leningen is ontstaan “doordat vele leningen met een hogere rentecoupon dan de huidige kapitaalmarktrente een waarde vertegenwoordigen van boven de 100%”.
Historische groei
Monuta heeft vorig jaar een historisch grote groei van het aantal verzekerden bewerkstelligd. De Apeldoornse maatschappij verwelkomde 55.000 nieuwe (natura-)uitvaartverzekerden. Het aantal verzekerden steeg per saldo met 32.000 tot 653.000. Het verzekerd kapitaal steeg tot e 1,9 (1,7) mld. Naast de eigen loondienstadviseurs verkoopt Monuta verzekeringen via assurantietussenpersonen en via zorgverzekeraars als Agis, Univé, De Friesland en Azivo.
Het premie-inkomen eigen rekening steeg met bijna 10% tot e 45,5 (41,5) mln, waarvan e 44,5 (40,6) mln periodiek. De totale bedrijfskosten stegen met een kwart tot e 22,0 (17,3) mln, waarvan e 7,4 (5,2) mln aan provisies voor tussenpersonen.
Opties
Voor de medewerkers heeft Monuta een aandelenoptie- en winstdelingsregeling geïntroduceerd. Het management kan opties verkrijgen op certificaten van aandelen van de Monuta Holding. Er staan inmiddels 690.000 opties uit; de gemiddelde uitoefenprijs is e 3,23 per certificaat. De medewerkers krijgen ieder jaar een winstdelingsuitkering op basis van de laatste drie jaarresultaten.

Reageer op dit artikel