nieuws

MoneyView geeft af op bijsluiter

Archief

De definities van kosten en rendementen zijn in de Financiële Bijsluiter zo onduidelijk, dat de vergelijkbaarheid van offertes voor beleggingsverzekeringen niet is verbeterd.

Die conclusie trekt bureau MoneyView in een volgende maand te verschijnen onderzoeksrapport naar de gevolgen van de Financiële Bijsluiter en de herziene Code Rendement en Risico. “Helaas is de ene 8% nog steeds niet de andere 8%. Rekenresultaten uit offertes zijn dus meestal niet vergelijkbaar.” Reden is volgens MoneyView dat de regels zo moeilijk en onduidelijk zijn, dat verzekeraars ze in de praktijk op verschillende manieren toepassen.
MoneyView vreest dat consumenten verkeerde adviezen krijgen bij de aanschaf van een beleggingsverzekering. “Die kans is groot als een adviseur zijn advies baseert op rekenresultaten uit offertes op basis van een door hem ingevuld voorbeeldpercentage.” Het onderzoeksbureau waarschuwt enerzijds voor claims van klanten achteraf, maar stelt tegelijkertijd vast dat een verkeerd advies de adviseur niet is aan te rekenen “omdat de regels en hun samenhang zo complex zijn gemaakt dat ze bijna niet te begrijpen zijn”.

Reageer op dit artikel