nieuws

Modulair opgebouwde inboedelpolis Neerlandia

Archief

Schadeverzekeraar Neerlandia van 1880, die zich met name richt op de particuliere gezinsmarkt en kleine zelfstandigen, heeft een nieuwe inboedelverzekering geïntroduceerd, het ‘Neerlandia Inboedel Zekerheidsplan’. Dit inboedelproduct is opgebouwd uit een zeven op elkaar aansluitende modules.

De basisdekking bestaat uit twee verplichte kernmodules, te weten de Basismodule en de Schadeservicemodule. De basismodule omvat dekking tegen de risico’s brand (inclusief schroeien, zengen en smelten), blikseminslag en ontploffing, storm, diefstal, gewelddadige beroving en vandalisme. Alleen voor diefstal in de vier grote steden geldt een eigen risico e 225.
De schadeservicemodule voorziet er in dat verzekerden zeven dagen per week en 24 uur per dag een beroep kunnen doen op noodhulp in geval van een gedekte schade. Deze kan worden ingeroepen via Inter Partner Assistance, die zich dan bij de verzekerde presenteert als ‘Neerlandia Alarmcentrale’.
Ten aanzien van de schadeservicemodule kan men in het aanvraagformulier een gewenst bedrag aangeven (e 250, e 350, e 500 of e 600). Genoemde bedragen gelden voor onder meer noodreparatie, autohuur voor transport van resterende inboedelgoederen en verhuizing van de inboedel indien de woning niet binnen dertig dagen bewoonbaar is. Het bedrag geldt ook de voorrijd- en reparatiekosten van een slotenmaker indien verzekerde als gevolg van verlies of diefstal van zijn sleutels de verzekerde woning niet kan binnengaan.
Uitbreiding
De verzekering kan verder uitgebreid worden met de modules: Waterschade, Variaschade en de ‘All-risks’-module. Deze laatste module geeft dekking tegen alle onvoorziene en plotseling van buitenkomende onheilen. Er gelden slechts enkele met name genoemde uitzonderingen en deze dekking kent een franchise van e 150. De ‘all-risks’-module kan alleen gesloten worden indien de modules water- en variaschade zijn gesloten.
Naast deze modules kent het Inboedel Zekerheidsplan nog twee aanvullende modules: glasverzekering, waarvan de dekking beduidend verder gaat dan de traditionele glasverzekering, en een beroepsgereedschappen- module.
Het intermediair wordt ondersteund met offerteprogrammatuur. Naast het berekenen van de offertes kunnen ook de voorwaarden en dekkingsbevestigingen uit dit offertesysteem worden geprint.

Reageer op dit artikel