nieuws

Modernisering AWBZ gepland voor 2003

Archief

Begin volgend jaar wordt de AWBZ gemoderniseerd. Er komt een systeem van functiegerichte aanspraken, hetgeen inhoudt dat de schotten tussen de diverse AWBZ-dekkingen komen te vervallen.

De modernisering van de AWBZ heeft geen invloed op de omvang van het zorgpakket. Wel worden de huidige dekkingen geclusterd in zeven functiegerichte aanspraken. Het zijn: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling, en verblijf. Het volume van de zorg zal worden omschreven in vijf klassen die zijn gebaseerd op het nodige aantal uren. Ook zullen de vier regelingen voor persoonsgeboden budgetten worden vervangen door één regeling.
Het nieuwe systeem moet de zorgkantoren en de zorgaanbieders mogelijkheden geven om de verzekerden zorg op maat te bieden en om de verscheidene zorgsoorten goed op elkaar te laten aansluiten.
De verzekeraars moeten thans in het kader van de AWBZ – via de zorgkantoren die de AWBZ uitvoeren – contracten sluiten met alle zorgaanbieders. Het is de bedoeling dat dit systeem in de toekomst wordt los gelaten om concurrentie tussen de zorgverzekeraars te bevorderen.
Volgens het CVZ, het College voor Zorgverzekeringen, dat toezicht houdt op de AWBZ, staan verzekeraars, zorgaanbieders en verzekerden, positief tegenover de modernisering, maar plaatsen zij wel vraagtekens bij de haalbaarheid van 1 januari 2003. Zij achten het de vraag of de zorgkantoren daar op die datum klaar voor zijn. “Wij zullen”, stelt het CVZ, “met het ministerie en met Zorgverzekeraars Nederland de komende maanden hard moeten werken om de zaken goed in kaart te brengen die nodig zijn voor een verantwoorde invoering.”

Reageer op dit artikel