nieuws

Moddergevecht rond Heijloo & Molkenboer

Archief

Het faillissement van intermediairbedrijf Heijloo & Molkenboer, voor 33,3% eigendom van Delta Lloyd, krijgt een staartje.

De vennoten Henk Heijloo, Jan Anne van Dijken, André Martens en Rob Uittenbosch eisen een schadevergoeding van Delta Lloyd van e 15 mln. Wanbeheer, contractbreuk en paulianeus handelen (aansturend op een faillissement, red) zijn de verwijten die aan de schadeclaim ten grondslag liggen. Delta Lloyd claimt op zijn beurt echter e 3 mln van de vennoten wegens een “te veel betaalde koopsom op basis van foutieve voorstellingen”.
De vennoten willen een voorlopig getuigenverhoor afdwingen bij de rechter-commissaris om hun claim verder te kunnen onderbouwen, waarbij ook de bestuurders Niek Hoek en Chris Tesselhof worden opgeroepen. Jan Dekker, directeur van Dekker Risk Consultants en voormalig mede-eigenaar van Heijloo & Molkenboer Risk Consultants, doet een zelfde verzoek.
Curator Bouman zegt geen bemoeienis te hebben met het verzoek tot een getuigenverhoor. “Maar wellicht maak ik er zelf ook nog gebruik van.” Bouman is nog bezig met een onderzoek naar de rol van directie, financiers en aandeelhouders van Heijloo & Molkenboer. De schuldenlast van de diverse vennootschappen van het intermediairbedrijf bedroeg bijna e 6 mln. Delta Lloyd en rechtsvoorganger Ohra betaalden de vennoten tussen 1997 en 2000 twee keer e 6 mln.

Reageer op dit artikel