nieuws

Minimum dekking e 1 mln in nieuwe Bavampolissen

Archief

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar Bavam heeft afgelopen maand het minimum verzekerde bedrag voor nieuwe verzekeringen verhoogd tot e 1 mln. Hiermee anticipeert Bavam op de implementatie van Europese regelgeving in de Wet Financiële Dienstverlening.

De Bavam is ook bezig met de tweede helft van de omzetting van haar portefeuille naar het dekkingssyteem ‘claims made’. Vorig jaar gebeurde dat al bij de onroerend-goedbemiddelaars, nu bij de assurantietussenpersonen. Tegelijkertijd wordt bij bestaande verzekerden, die nog een verzekerd bedrag kenden van e 250.000 het minimum gebracht op e 500.000.
‘Terrorisme’-effect
Afgelopen zomer hebben tussenpersonen op grote schaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om langlopende verzekeringen te beëindigen met een beroep op de en-blocwijziging van de dekking voor terrorismeschade. “Wij hebben inmiddels moeten constateren dat bij het oversluiten van verzekeringen het aloude adagium ‘Gooi geen oude schoenen weg voor je nieuwe hebt’ grovelijk is veronachtzaamd. Zo is er een afgebrande opstal waar de tussenpersoon heeft gewacht met het sluiten van een nieuwe verzekering tot het moment dat de oude verzekeraar de opzegging bevestigde. Helaas wachtte de brand daar niet op”, meldt Bavam op zijn site.
Ook avb-polissen schijnen op grote schaal overgesloten te zijn waarbij geen aandacht werd gegeven aan de in- en uitloopproblematiek of de consequenties van overgang van loss occurence naar claims made. “De claims die daaruit zullen volgen, kunnen niet mals zijn. Kwade tongen zeggen nu al dat te vaak het provisiebelang boven het belang van de cliënt wordt gesteld. Het is aan de beroepsgroep om aan te tonen dat dit niet het geval is.”

Reageer op dit artikel