nieuws

Metaalindustrie verder met Achmea

Archief

Het pensioenfonds voor de metaalindustrie (PMI) is een nieuwe driejarige overeenkomst aangegaan met PVF Achmea voor de uitvoering van de pensioenregeling.

In de bedrijfstak, tegenwoordig aangeduid als ‘metalektro’, zijn 160.000 mensen werkzaam bij ruim 1.600 werkgevers. Verder zijn bij pensioenfonds PMI (en het vroegpensioenfonds SVM) 120.000 gepensioneerden geregistreerd. Het beheerd vermogen bedroeg begin vorig jaar zo’n e 12,7 miljard. De fondsen hebben geen verplichtingen herverzekerd bij Achmea.
In de tot en met 2004 durende overeenkomst hebben de metaalfondsen afspraken gemaakt die moeten leiden tot “een sterke verbetering van de service” van PVF Achmea. Zo moeten er minimale beleggingsprestaties worden geleverd en moet de kwaliteit en snelheid van de administratieve dienstverlening aan – objectief meetbare – criteria gaan voldoen. Goede prestaties leveren PVF Achmea extra geld op, slechte prestaties echter leiden tot een strafkorting.
Achmea gaat verder werken aan een internettoepassing, waarmee pensioenfondsdeelnemers inzicht krijgen in hun opgebouwde pensioenrechten, het te bereiken pensioen en manieren om dit aan te vullen.

Reageer op dit artikel