nieuws

Mekap beleggers gedupeerd

Archief

Cliëntenremissier Mekap te Drachten, eigendom van John Kamminga, heeft een aantal beleggers gedupeerd. Het is nog onduidelijk hoeveel.

John Kamminga bracht de gelden die hij ontving van beleggers onder bij een Duitse maatschappij die niet meer te achterhalen is. “Bij de rechtbank heeft de heer Kamminga een heel zielig verhaal opgehangen. Hij zou er ingetuind zijn. De rechtbank heeft dat verhaal geaccepteerd. Hiermee is de zaak wel gecompliceerd geworden”, zegt bewindvoerder Raap.
Het is Raap bekend dat er meerdere gedupeerde beleggers zijn. “Er hebben zich momenteel zes echtparen bij mij gemeld. De administratie van Kamminga is niet op orde. Er zijn beleggers bij waarbij het onduidelijk is waar hun geld gebleven is. Eén van de beleggers dreigde met het aanvragen van een faillissement. Dat heeft hij kunnen afwenden door halsoverkop een schuldsanering aan te vragen. De instantie waar hij het geld belegd heeft, is niet te traceren.” De schuld van Kamminga bedraagt ruim e 130.000.
Op Kamminga is inmiddels de schuldsaneringsregeling van toepassing verklaard. Zijn bedrijf is al per 1 augustus vorig jaar opgeheven. De schuldsaneringsregeling loopt drie jaar. De gedupeerden kunnen aan het eind van de rit, meedelen in de pot die dan over is. “Hun volledige inleg krijgen ze in elk geval niet terug.” Overigens staat Mekap, ondanks de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten, nog steeds ingeschreven in het WTE-register.
In het register van de Kamer van Koophandel worden de bedrijfsactiviteiten van Mekap omschreven als bemiddelingsbureau voor assurantiekantoren en bemiddeling bij het afsluiten van financieringen. Mekap is als cliëntenremissier ingeschreven in het WTE-register van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE).

Reageer op dit artikel