nieuws

Meeste ziekenfondsverzekerden hebben aanvullende polis

Archief

Ongeveer 85% van de ziekenfondsverzekerden heeft een uitgebreide aanvullende polis. Dit blijkt uit een enquête die de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onlangs heeft gehouden.

De verschuiving van ziekenfonds- naar aanvullende (particuliere) dekkingen begin dit jaar heeft geleid tot veel mutaties. Veel verzekerden zouden de duurdere aanvullende polis niet kunnen of willen betalen en deze hebben opgezegd. Ook zouden verzekeraars op medische gronden mensen weigeren die willen overstappen naar een uitgebreidere dekking of nu wel een aanvullende polis willen.
Uit een telefonische enquête onder verzekeraars blijkt dat dit meevalt: steeds meer mensen hebben een uitgebreid aanvullend pakket in plaats van een basispakket. Van alle ziekenfondsverzekerden heeft 85% een uitgebreide dekking. Van de resterende 15% heeft 2% geen aanvullende polis meer, aldus ZN. Verzekerden kunnen nog tot 1 maart veranderen en opzeggen.
Brief
Minister Hoogervorst heeft de Kamercommissie voor Volksgezondheid desgevraagd laten weten geen maatregelen te kunnen nemen. “Aanvullende verzekeringen zijn voor rekening en verantwoording van verzekerden. De burger bepaalt zelf of hij zich aanvullend verzekert.” Voorts benadrukt Hoogervorst dat verzekeraars zelf pakket, polisvoorwaarden, premie en acceptatiebeleid vaststellen. “Wettelijke voorwaarden zijn op grond van de Europese richtlijnen niet mogelijk. Ik kan dus geen acceptatieplicht opleggen.”
Met verwijzing naar een steekproef van de ouderenbond Unie KBO is het volgens Hoogervorst niet zo slecht gesteld met de acceptatie van aanvullende verzekeringen. “De meeste zorgverzekeraars bieden verzekerden zonder medische selectie een reparatiemogelijkheid voor het schrappen van verstrekkingen uit de hoofdverzekering.” Dat vooral 50-plussers niet worden geaccepteerd, wijst Hoogervorst van de hand. “De medische selectie van een verzekeraar is voor alle leeftijdcategorieën gelijk.” Volgens Hoogervorst hebben bij Azivo tweehonderd verzekerden (op een totaal van 155.000) de aanvullende dekking opgezegd.

Reageer op dit artikel