nieuws

Meeste bedrijven toch verzekerd ondanks harde co-assurantiemarkt

Archief

Ondanks de vrees dat door de opzegging van bedrijfsverzekeringen door beursverzekeraars een groot aantal bedrijven onverzekerd het nieuwe jaar zou ingaan, zijn voor de meeste bedrijven nieuwe contracten gesloten. Volgens de verzekeraars zijn de premiestijgingen nodig om de co-assurantiemarkt weer gezond te maken.

De stroom polisopzeggingen eind vorig jaar was het gevolg van enerzijds zwaar verliesgevende resultaten in de branches Brand, Aansprakelijkheid, Transport en Technische verzekeringen en anderzijds van de terroristische aanslagen in de VS. Het oversluiten van polissen is extra bemoeilijkt door de uiterst terughoudende opstelling van herverzekeraars. Zonder forse premieverhogingen en dekkingsbeperkingen zijn risico’s niet langer (her)verzekerbaar. Het massaal opzeggen van industriële en commerciële polissen door maatschappijen maakte het voor makelaars bijzonder moeilijk om per 1 januari elders dekking te vinden.
Bij beursmakelaar Marsh werd zelfs op oudejaarsavond nog gewerkt om zoveel mogelijk contracten te kunnen sluiten. Dat is aardig gelukt. Volgens directielid Aad Meijburg zijn nog slechts enkele klanten onverzekerd. “Maar diegenen voor wie wel een polis is gesloten, zijn in de meeste gevallen niet voor de volle 100% gedekt”.
VNAB
Hoewel een crisis is voorkomen, vreest de organisatie van beursmakelaars en -verzekeraars VNAB voor het voortbestaan van de Nederlandse co-assurantiemarkt. In het VNAB-orgaan waarschuwt voorzitter Rolf van der Wal (Aon) de verzekeraars voor een overtrokken reactie. Hij vindt dat maatschappijen ervoor moeten waken “door te schieten” in hun premie- en voorwaardenbeleid. “Want dan zouden wij wel eens een belangrijk deel van de markt voorgoed kwijt kunnen raken, zoals in de jaren tachtig in de VS is gebeurd”, aldus Van der Wal. Secretaris/penningmeester Gijs Reijmers (Delta Lloyd) vindt dat onder de huidige marktomstandigheden de verzekeraars, makelaars en bedrijven gezamenlijk dienen te zoeken naar oplossingen en daartoe “soms wat in te schikken en toe te geven”.
Verzekeraars
Van de kant van de verzekeraars komt een ander geluid. Danny van der Eijk, bij Royal & SunAlliance verantwoordelijk voor alle verzekeringsactiviteiten in de Benelux, stelt dat juist de lage premies op den duur het voortbestaan van de beurs in gevaar hadden gebracht. “Wat nu gebeurt, is een bijdrage aan de gezondmaking van de beurstekening”.
Henk van Calcar (Erasmus) pleit voor verhoging van de vakbekwaamheid, omdat er nu te weinig nieuwe medewerkers met verstand van zaken instromen. “Grote maatschappijen zetten in dit marktsegment hun toptalent niet in.”
Internationaal
De verharding in de co-assurantiemarkt is een internationaal verschijnsel. Maurice Greenberg, topman van de grootste Amerikaanse verzekeraar AIG, zegt in een interview met Financial Times dat de aanslagen in de VS de al in gang gezette ontwikkelingen alleen maar hebben versneld. “Voor 11 september was de verzekeringsindustrie aan het herstellen van tien jaar premieverlagingen en verliezen. Een aantal maatschappijen had die premieverhogingen dringend nodig.”
Volgens Greenberg moet vooral veel werk worden verzet op het gebied van risicomanagement. Door de jarenlange zachte markt was er voor bedrijven geen noodzaak om veel aandacht te besteden aan risicomanagement. “In een zachte markt stellen verzekeraars weinig eisen aan risicomanagement omdat ze alleen denken aan groei. Als de markt harder wordt, ga je terug naar de basis en kijk je beter naar de risico’s die je verzekert.”

Reageer op dit artikel