nieuws

Meerderheid intermediair ondertekent samenwerkingsvoorwaarden zonder

Archief

meer

Bij de overgrote meerderheid van de assurantiekantoren in ons land is het gewoonte om de door verzekeraars aangeboden samenwerkingsvoorwaarden zonder meer voor akkoord te ondertekenen en terug te sturen. Dit blijkt uit onderzoek van bureau D&O vorige maand onder vijfhonderd kantoren naar afspraken die in samenwerkingsvoorwaarden kunnen worden opgenomen.
Uit D&O-onderzoek blijkt dat 82% van het gemiddelde intermediair (60% of meer inkomsten uit particuliere schadeverzekeringen) geen verdere actie onderneemt na retournering van de samenwerkingsvoorwaarden. “Het standpunt wordt gehuldigd dat de Wabb in voldoende mate de basis van de samenwerking tussen intermediair en verzekeraars regelt en aanvullende overeenkomsten niet noodzakelijk zijn, met uitzondering van afspraken op administratief vlak.” Bijna 78% laat weten dat maatschappijen geen consequenties verbinden aan het niet-ondertekend terugsturen van de samenwerkingsovereenkomsten.
De geënquêteerde kantoren werken samen met 22 schadeverzekeraars en twaalf levensverzekeraars, maar geven aan dat in 2005 deze aantallen zullen zijn teruggelopen tot veertien respectievelijk acht maatschappijen. “Een kanttekening is dat uit eerder onderzoek is gebleken dat de nieuwe productie bij de meeste kantoren voor 80% wordt geconcentreerd bij drie primaire verzekeraars”, aldus Jurjen Oosterbaan-Martinius, directeur van bureau D&O.
Evenwichtig
Het intermediair vindt dat samenwerkingsvoorwaarden op evenwichtige wijze de belangen van verzekeraar en tussenpersoon dienen te beschermen (93,8%), maar dat de huidige voorwaarden niet altijd rekening houden met zijn belangen (42,9% ja, 38,1% nee). De bereidheid van verzekeraars om inhoudelijke correcties aan te brengen op verzoek van het intermediair wordt door bijna 71% ontkennend beantwoord.
Afspraken die tussenpersonen hooglijk waarderen en die dus in de samenwerkingsovereenkomst zouden moeten worden opgenomen, zijn:
– oversluiten portefeuille na beëindiging van de samenwerking (8,95)- aansprakelijkheid verzekeraar voor beschikbaar gestelde maatschappijsoftware (8,57)- inlichten tussenpersoon bij rechtstreekse benadering klant door maatschappij (8,44)- voortzetting samenwerking bij overgang van eenmanszaak naar BV (8,34)- garanties over bereikbaarheid van afdelingen van verzekeraars (7,90).Andere potentiële bepalingen in de overeenkomst scoorden een lager waarderingscijfer, zoals over het nastreven van bepaalde doorlooptijden bij mutaties (7,68) en offertes (7,41), het geven van inzicht in de segmentering van tussenpersonen door verzekeraars (7,60) en in het technisch resultaat van de schadeportefeuille van de tussenpersoon (7,24).

Reageer op dit artikel