nieuws

Meer premie, maar minder nettowinst voor verzekeraars

Archief

Het gezamenlijke premie-inkomen van de bijna vierhonderd levens-, schade- en natura-uitvaartverzekeraars die actief zijn op de Nederlandse markt is in 2001 met 8,1% gestegen tot e 42,8 (39,6) mld. De winst is echter met 6,2% gedaald tot e 3,3 (3,5) mld.

De groei van de premieomzet is in lijn met de drie voorgaande jaren, toen de groeipercentages zich bewogen tussen de 7% en 10%. Overigens verwerken de Nederlandse verzekeraars in hun boeken voor ongeveer e 1 mld aan brutopremie die is behaald met buitenlandse activiteiten. Die premies zijn in dit overzicht buiten beschouwing gelaten, zodat de ‘zuivere’ Nederlandse premieomzet wordt weergegeven met bijbehorende marktaandelen.
In de voorbij jaren was het levenbedrijf telkens de grote animator achter de groei van de Nederlandse verzekeringsmarkt. Zo dikte het premie-inkomen Leven in 2000 nog met 12,2% aan. In 2001 is de groei minder onstuimig, maar een stijging van 8,7% tot e 25,4 (23,4) mld is nog altijd respectabel. De groei zit in de individuele geldverzekeringen – met gegarandeerde uitkeringen – en in de collectieve verzekeringen. Vooral koopsomstortingen hebben dit laatste marktonderdeel een impuls gegeven. De bijna negentig levensverzekeraars zorgen gezamenlijk voor 59,4% van de totale premieomzet in assurantieland.
Het aandeel daarin van de bijna 250 schadeverzekeraars is geslonken tot 40,4%. Daar hoort een premieomzet bij van e 17,3 (16,1) mld, een stijging van 7,2% die in lijn is met de groei een jaar eerder (+7,5%). De toename komt voor het leeuwendeel voor rekening van de grootste branche Medische varia, meer in het bijzonder van de ziekteverzuimtekening. Met de verzekering van arbeidsongeschiktheid, ongevallen, WAO-gat, ziekteverzuim en ziektekosten is in 2001 een brutopremie-inkomen gemoeid van e 8,3 (7,5) mld, een stijging van 10,7%. De branche Motorrijtuigen laat, louter door autonome tariefstijgingen, een groei van 5,7% zien.
Bijna vijftig natura-uitvaartverzekeraars dragen ten slotte nog e 85 (80) mln bij aan de verzekeringsomzet. Daarmee bestrijken zij 0,2% van de Nederlandse verzekeringsmarkt.
Nettoresultaat
Na twee jaren van onstuimige winstgroei (+14% in 2000 en +24% in 1999) komt dit verslagjaar weer de klad in het nettoresultaat van de verzekeraars. De winstdaling, die zich op alle fronten voordoet, komt uit op -6,2% tot e 3.295 (3.513) mln.
Gemeten naar het nettoresultaat is het levenbedrijf het belangrijkste bedrijfsonderdeel voor de verzekeraars. Met een resultaat van e 2.593 (2.771) mln zijn de levenmaatschappijen goed voor 79% van de totale verzekeringswinst. Overigens is een winstdaling in de levenmarkt bijzonder: de laatste keer dat dit gebeurde, was in 1986. De schadeverzekeraars dragen e 695 (729) mln bij aan de winst, de natura-uitvaartverzekeraars e 8 (13) mln. De belangrijkste oorzaak van de winstdalingen ligt in de tegenvallende beleggingsinkomsten. Die zorgen in 2001 bij de verzekeraars tevens voor dalende vermogens en dus krimpende solvabiliteitsmarges. Die marges blijven echter nog ruim voldoende.
Concerns
Het Nederlandse verzekeringsbedrijf telt tien verzekeringsconcerns die een brutopremie-inkomen realiseren van meer dan e 1 mld euro. In de top-10 verandert weinig. Alleen Interpolis (Rabobank) en Delta Lloyd (Aviva) wisselen van positie. Bij Delta Lloyd daalt de omzet uit schadeverzekeringen, terwijl de Rabo-verzekeraar juist op alle fronten terreinwinst boekt. Het marktaandeel bij de schadeverzekeraars klimt tot 6,2% (5,9%), in de levenmarkt is dat 9,3% (8,5%).
ING Groep ziet het marktaandeel afnemen tot 16,8% (18,0%), vooral doordat de levensverzekeraars Nationale-Nederlanden, RVS en Postbank samen op een nulgroei uitkomen. Het ING-concern blijft de grootste op de levenmarkt, maar is 3e bij de schadeverzekeraars. Daar is Achmea de grootste, vóór Fortis. De verzekeringscombinatie Amev Stad Rotterdam (ASR) wint voor het tweede achtereenvolgende jaar één procentpunt marktaandeel en heeft laten weten een aanval te willen inzetten op de koppositie van ING. In Schade is Fortis al groter, in Leven gaapt er echter nog een groot gat.
Aegon blijft het op twee na grootste verzekeringsconcern van ons land. Bij de levensverzekeraars is Aegon 2e en heeft het op pensioengebied concurrent NN achterhaald, maar in schadeverzekeringen komt het Aegon-concern pas op de 8e plaats.
Na Delta Lloyd (Aviva) volgen nog de concerns SNS Reaal, Allianz, AXA en Swiss Life. Het Duitse Allianz houdt dankzij het schadebedrijf z’n marktaandeel op 3,2%. Het Franse AXA moet steeds meer inleveren.
Tien miljardairs Brutopremie in e mln Marktaandeel in % 2001 2000 2001 2000 1 1 ING 7.168 7.126 16,8 18,0 2 2 Fortis 5.345 4.567 12,5 11,5 3 3 Aegon 4.164 3.792 9,7 9,6 4 4 Achmea 4.108 3.741 9,6 9,5 5 6 Rabobank 3.444 2.955 8,1 7,5 6 5 Aviva 3.216 3.016 7,5 7,6 7 7 SNS Reaal 1.530 1.405 3,6 3,6 8 8 Allianz 1.354 1.273 3,2 3,2 9 9 AXA 1.191 1.239 2,8 3,1 10 10 Swiss Life 1.021 917 2,4 2,3 Totaal verzekeringsmarkt* 42.748 39.554 100,0 100,0 Totaal levenbedrijf 25.400 23.367 59,4 59,1 Totaal schadebedrijf 17.263 16.107 40,4 40,7 Totaal natura-uitvaartbedrijf 85 80 0,2 0,2 (exclusief buitenlandse premies) Toelichting op Jaarboek
De editie 2002/2003 van het AM Jaarboek vermeldt de resultaten en ranglijsten van schade-, levens- en natura-uitvaartverzekeraars die onder toezicht staan van de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK). Ook zijn alle relevante cijfers opgenomen van hypotheken, consumptief krediet, sparen en beleggen. Nieuw in de jaarlijkse uitgave zijn de analyses van de solvabiliteitspositie van verzekeraars, waarbij nadrukkelijk is gekeken naar de wettelijk vereiste en de aanwezige solvabiliteitsmarge.
De adressenbijlage bevat naast de gegevens van de onder toezicht staande maatschappijen ook die van van toezicht vrijgestelde verzekeraars. Verder bevat het overzicht de namen en adressen van gevolmachtigden, geldverstrekkers, expertisebureaus, IT-bedrijven, Kamers van Koophandel, arbodiensten en belangenorganisaties.
Op de bijgevoegde cd-rom (AM StatisDisk) zijn de cijfers van alle schade-, levens- en natura-uitvaartverzekeraars over de jaren 1996-2001 opgenomen. Met behulp van een spreadsheetprogramma laten deze cijfers zich eenvoudig vergelijken, waardoor marktaandelen en concurrentieverhoudingen kunnen worden berekend. Nieuw is dat de redactionele artikelen over het verzekeringsbedrijf in het algemeen, en die van het leven- en schadebedrijf in het bijzonder voor het eerst zijn meegenomen op de gratis cd-rom.

Reageer op dit artikel