nieuws

‘Meer concurrentie nodig in verzekeren exportkrediet’

Archief

De overheid zou de concurrentie op het gebied van exportkredietverzekeringen in ons land moeten vergroten, zo concluderen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen in een rapport dat in opdracht van het ministerie van Financiën is opgesteld.

Het aanbod van exportkredietverzekeringen is in ons land in hoge mate geconcentreerd. Dergelijke verzekeringen zijn feitelijk alleen te sluiten bij Euler Cobac, Coface en marktleider Gerling NCM. “De onderzoekers zien een rol voor de overheid in het vergroten van de concurrentie en meer in het bijzonder in het verschaffen van informatie over alternatieve instrumenten om exportkredietrisico’s te beheersen”, schrijft minister Hoogervorst aan de Tweede Kamer. Informatie over dergelijke risico’s is nu voornamelijk in handen van de betrokken kredietverzekeraars. Hoogervorst wil de aanbeveling met hen gaan bespreken.
Volgens het rapport hebben vooral kleine bedrijven moeite om exportkredietrisico’s te verzekeren. Zij kunnen daarvoor slechts bij één partij terecht (Gerling NCM). Daarnaast zijn risico’s met een looptijd van langer dan twee jaar over het algemeen moeilijk verzekerbaar.
“Asymmetrische informatie tussen verzekeraar en verzekerde in de markt voor exportkredietverzekering leidt tot rantsoenering van het aanbod”, is een andere conclusie. Ingrijpen van de overheid, die als herverzekeraar optreedt voor Gerling NCM, kan daar helpen. Daar dreigt echter het moral hazard-probleem: doordat de verzekeraar kan terugvallen op de overheid, zou het aan een kritische risicobeoordeling kunnen ontbreken. Gerling NCM bestrijdt dat dit het geval is en zegt altijd nog een eigen risico te dragen bij het sluiten van contracten.
Intrekken limieten
Eerder maakte Gerling NCM bekend alle openstaande kredietlimieten op Duitsland te gaan herbeoordelen. Waar nodig, zullen deze worden ingetrokken. Aanleiding is de slechte economische situatie bij de oosterburen, waar vorig jaar 38.000 bedrijven failliet gingen. “De maatregel raakt een substantieel aantal klanten die zakendoen met Duitsland”, aldus Gerling NCM.

Reageer op dit artikel