nieuws

Meer ‘beschikbare premie’ in regelingen bij verzekeraars

Archief

Pensioenregelingen die (rechtstreeks) zijn ondergebracht bij levensverzekeraars krijgen meer en meer de vorm van een beschikbare-premieregeling. De ouderwetse eindloonregeling verliest terrein.

Dat blijkt uit een steekproef die de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) heeft gehouden onder verzekeraars die collectieve pensioenen direct verzekeren. Volgens de PVK zijn 40.500 pensioenregelingen direct verzekerd, goed voor 845.000 actieve deelnemers; de cijfers betreffen het jaar 2002. Drie jaar eerder waren er volgens de toezichthouder 44.000 pensioenregelingen direct verzekerd bij verzekeraars, met 861.000 actieve deelnemers. In die periode is de voorziening verzekeringsverplichtingen wel toegenomen van e 26,9 mld in 1999 naar e 28,1 mld in 2002 én steeg ook het aantal pensioentrekkers van 224.000 tot 258.000.
Volgens de enquête is het percentage actieve deelnemers aan een eindloonregeling ten opzichte van 1999 gedaald van 63,9% tot 45,3%. Deze dalende trend was ook al waar te nemen bij de pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij pensioenfondsen: van 59,5% tot 56,0% (zie de Pensioenmonitor). Bij de pensioenfondsen vindt de verschuiving echter vooral plaats richting middelloonregelingen, bij verzekeraars is dat echter richting beschikbare-premieregeling: van 15,9% naar 26,9%. Ter vergelijking: in 1995 zat maar 4,4% van de 525.500 deelnemers in een beschikbare-premieregeling.

Reageer op dit artikel