nieuws

Medio 2004 opnieuw kiezen voor voor eigen-risicodragerschap WAO

Archief

Kleine werkgevers krijgen per 1 juli 2004 nog één keer de kans om eigen-risicodrager te worden voor de WAO.

Kleine werkgevers (loonsom circa e 600.000) vallen sinds het begin van dit jaar niet meer onder de Pemba. Zij betalen nu – bovenop de basispremie die voor alle werkgevers geldt – 2,38% van de loonsom (in plaats van een gedifferentieerde premie). Hierdoor hebben zij ook niet langer de mogelijkheid om – in plaats van de gedifferentieerde premie – zelf het risico te gaan dragen (bestaande eigen-risicodragers konden dat blijven). De maatregel werd vrij plotseling afgekondigd. Veel kleine werkgevers hadden geen tijd om te bekijken wat voor hen voordeliger zou zijn en met ingang van 2003 eigen-risicodrager te worden.
Minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil kleine werkgevers die mogelijkheid alsnog bieden per 1 juli volgend jaar. De aanvraag moet dan wel vóór 1 april 2004 zijn ingediend. Voorafgaand wordt – zoals in de pen zat – voor alle werkgevers een systeem van branchegewijze premiedifferentiatie doorgevoerd. Dit houdt in dat bedrijven in een branche met een hoog of laag arbeidsongeschiktheidspercentage op de premie van 2,38% een opslag dan wel korting krijgen. Omdat deze branchegegevens vrij laat bekend zullen zijn, en het eigen-risicodragersschap dertien weken van tevoren moet worden aangevraagd, heeft De Geus er voor gekozen de nieuwe keuzemogelijkheid pas op 1 juli 2004 in te laten gaan. Zo hebben de kleine werkgevers nog de tijd om te bekijken wat voor hen het voordeligst is.
Diverse organisaties, waaronder de NVA, hebben voor deze extra keuzemogelijkheid gepleit. De NVA zegt tevreden te zijn met de uitkomst.

Reageer op dit artikel