nieuws

Maximum verjaringstermijn letselschade gewijzigd

Archief

De verjaringstermijn van twintig jaar voor verhaal van verborgen letselschade is sinds kort komen te vervallen.

Met deze nieuwe wettelijke regeling geeft de overheid slachtoffers van met name asbest meer wettelijke verhaalsmogelijkheden. Het maximum blijft wel gehandhaafd voor overige (letsel)schadeclaims.
Wat verder blijft, is een verjaringstermijn van vijf jaar voor een verhaalsactie. Deze termijn gaat in zodra de benadeelde op de hoogte is van de letselschade en van de aansprakelijke persoon of onderneming.

Reageer op dit artikel