nieuws

Masters in Financial Planning richten eigen vereniging op

Archief

Financiële planners die de opleiding Master in Financial Planning (MFP) hebben afgerond, kunnen zich aansluiten bij de onlangs opgerichte Vereniging Register Masters in Financial Planning (VMFP). Het is de vierde beroepsvereniging op het gebied van financiële planning in ons land.

De vereniging wil een platform zijn voor en door MFP’ers. “De academische opleiding MFP is een relatief nieuwe opleiding, die garant staat voor het hoogste kennisniveau op het gebied van financiële planning”, zegt bestuursvoorzitter en initiatiefnemer Henk Schilder. “De MFP blijkt in hoog aanzien te staan bij accountants en notarissen, die onze voornaamste doelgroep vormen”, aldus Schilder. “Tevens blijkt er behoefte te zijn aan een beroepsvereniging die de belangen van de leden behartigt en die richting geeft.” Er zijn momenteel circa 285 Masters in Financial Planning; daar komen er jaarlijks ongeveer 75 bij.
De vereniging wil de naamsbekendheid van de titel MFP vergroten. “De MFP’er heeft vaak niet de commerciële slagkracht om de behaalde titel goed voor het voetlicht te brengen. Het begrip MFP is bij het grote publiek nog onbekend.” Iemand met de titel MFP kan lid worden. Wie nog voor de titel studeert, kan worden ingeschreven als aspirant-lid. De contributie bedraagt e 120 per jaar.
Register
Naast de vereniging is er ook een stichting opgericht. Deze stichting gaat het Register Masters in Financial Planning (RMFP) beheren, waarin alle leden zich kunnen laten inschrijven. Om het kennisniveau hoog te houden, worden jaarlijks acht masterclasses aangeboden die elk vier PE-punten van de FFP opleveren. Er moeten vier bijeenkomsten worden bijgewoond om als lid van het register ingeschreven te blijven.
Schilder streeft naar een verdere professionalisering van het beroep van financieel planner. “Wij zijn niet het zoveelste samenwerkingsverband. Het verschil met bijvoorbeeld de VFFP is, dat wij een vereniging zijn van planners die al een diploma hebben. Wij willen tegen lage kosten en met een krap budget goede masterclasses bieden. Het bestuur is onbezoldigd; we doen alles in onze eigen tijd.”
Daarnaast wil Schilder de onderlinge communicatie tussen de opleidingsinstituten bevorderen. “Zij kunnen binnen onze vereniging bijvoorbeeld overleggen over gemeenschappelijke vraagstukken.” Bij de vereniging hebben zich al 27 leden aangemeld; de eerste bijeenkomst heeft afgelopen woensdag plaatsgevonden in het kantoor van Legal & General in Hilversum. Binnen een jaar wil de vereniging doorgroeien naar honderd leden.
Op termijn wil de vereniging een kennisbank beschikbaar gaan stellen voor de leden. “Er worden veel interessante afstudeerscripties geschreven”, aldus Schilder. “Wij willen de kennis van de MFP’ers aan anderen beschikbaar stellen.” De vereniging wordt financieel gesteund door Avéro Achmea, NN Leven, Delta Lloyd, Legal & General en Amev. Het bestuur bestaat naast Schilder uit Marga van der Lans-Boere, Jan Braamhaar en René Scheerman.
Ons land kent nu vier beroepsverenigingen voor financiële planners. Naast de Financial Planning Association Nederland en de Vereniging Federatie Financiële Planners (VFFP) werd in september vorig jaar de Vereniging Onafhankelijk Financieel Planners (VOFP) opgericht voor planners die op basis van urendeclaraties werken. Deze vereniging is opgericht op initiatief van enkele VFFP-leden.

Reageer op dit artikel