nieuws

Massale verhuizingen bij zorgverzekeraar Agis

Archief

Agis gaat in 2004 één hoofdkantoor betrekken in de driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum. Daar krijgen 1.500 mensen een werkplek. In de huidige dertien locaties zijn bijna 2.500 personeelsleden werken.

Vorige week heeft zorgverzekeraar Agis het personeel geïnformeerd over de concentratie van werkzaamheden. Het nieuws kwam niet uit de lucht vallen. De concentratie werd in de herfst al bekend (zie AM 19/2001, pag. 45). Toen werd tevens duidelijk dat hierdoor, én door de integratie van werkmaatschappijen, zeker vijfhonderd arbeidsplaatsen worden geschrapt. Agis zegt dat de meeste ‘boventallige’ medewerkers zullen afvloeien via natuurlijk verloop.
Agis is ontstaan uit een fusie van (de van huis uit ziekenfondsen) Anoz, Anova en ZAO en telt nu 1,8 miljoen verzekerden. De fusiebedrijven zitten middenin een integratieproces. Werkzaamheden worden gebundeld en de drie genoemde labels verdwijnen. Wel handhaaft de zorgverzekeraar het label Cardian voor collectiviteiten. Het integratie- en afslankingsproces, bedoeld om de beheerskosten te reduceren, moet in 2004 zijn afgerond.
Vestigingen
Momenteel heeft Agis in negen plaatsen één of meer vestigingen. De meeste mensen huizen in Amersfoort (800) en Amsterdam (750). Andere locaties zijn: Apeldoorn (380, verdeeld over drie kantoren), Utrecht (220, verdeeld over twee kantoren), Leeuwarden (150, verdeeld over twee kantoren), Wormer (75, rekencentrum), Leusden (45) en Eindhoven en Heerlen (samen 60).
De exacte locatie van het nieuwe hoofdkantoor wordt binnen drie maanden bekend gemaakt. Dan wordt ook bekend waar Agis, om het contact met verzekerden te behouden, vestigingen en verzekeringswinkels zal handhaven of eventueel zal opzetten. Vast staat, dat het kantoor in Leeuwarden wordt gehandhaafd en dat ook de vestiging in Heerlen, waar de van AZL overgenomen bemiddelingsactiviteiten zijn gehuisvest, blijft bestaan. Verspreid over Midden- en Noord-Oost Nederland heeft Agis nu twintig verzekeringswinkels, waar gemiddeld vier tot vijf mensen werkzaam zijn.
Pijn
De massale verhuizing zal grote personele verschuivingen met zich meebrengen. Gerwin van der Lei, bestuurder van De Unie: “Het is bij Agis dubbelop. Er vinden immers ook al functiewijzigingen plaats als gevolg van de integratie. Ik kan me voorstellen dat mensen in een bepaalde, al dan niet nieuwe, functie weinig voelen voor lange reistijden.”
Van der Lei verwacht de meeste pijn voor Agis-personeel in Amsterdam en Wormer. “Afhankelijk van de exacte locatie kan de verhuizing ook een probleem worden voor werknemers in Apeldoorn. Gelukkig werken de meeste mensen, vandaar uiteraard die keuze, in genoemde driehoek. Het Sociaal Plan van Agis was nog uitsluitend gebaseerd op de integratie, daar moeten dus aanvullingen op komen. Daarbij kunnen we dus pas de punten op de i zetten als de exacte locatie bekend is.”

Reageer op dit artikel