nieuws

Massale opzeggingen bij wijziging terreurclausule

Archief

Polishouders hebben de wijziging van de terrorismeclausule op grote schaal aangewend om hun schadeverzekering op te zeggen. Exacte getallen zijn niet bekend, maar alleen al bij Nationale-Nederlanden gaat het om “tienduizenden polissen” die zijn opgezegd. Vrijwel alle verzekeraars maken melding van duizenden royementen en soms ook dito nieuwe productie.

Begin augustus (zie AM 15, pag. 1) meldde AM al dat met name Fortis Bank en lokale Rabobanken zich roerden met advertenties, brieven en telefoontjes naar klanten. In de strijd om de gunsten van de klant – volgens een schatting van het Verbond van Verzekeraars geldt de wijziging voor 39 miljoen polissen – hebben ook direct-writers (Centraal Beheer Achmea) en onderlingen van Univé zich gemengd. Het intermediair is actief geweest in het opzeggen van posten waarvoor een intermediairwijziging geldt. Door zulke polissen over te sluiten, ontvangt de nieuwe tussenpersoon voortaan de provisie; in de oude situatie bleef de provisie tot het einde van de contractsduur bij de oude tussenpersoon.
Een belangrijke rol in de opzeggingen lijkt ten slotte weggelegd voor de volmachtkantoren. “Wij zijn zowel intermediair als volmachtbedrijf en hebben de klanten in onze provinciale portefeuille gewezen op onze betere en scherper geprijsde volmachtproducten”, zo zegt Marcel Stark van Schoeman Assuradeuren. Een rondgang langs gevolmachtigden leert dat die werkwijze meer is toegepast. De voornaamste reden lijkt echter dat de beloning voor een polis in volmacht hoger ligt dan die voor een reguliere post. Naast de tekencommissie (zeker 10%) kan het volmachtkantoor eventueel nog winstdeling op basis van het portefeuillerendement tegemoet zien.
Zes weken werk
Het zwaarst getroffen door opzeggingen lijkt Nationale-Nederlanden. De maatschappij zegt naar aanleiding van de aanpassing van de terrorismeclausule per 15 augustus met “enorm veel extra werk” te zijn opgezadeld. Directeur Operations Age Miedema verwacht zes werkweken nodig te hebben om alle royementen, maar ook nieuwe aanvragen, te kunnen verwerken. Volgens hem ondergaat 2% van de totale NN-portefeuille een wijziging. “Het is nu een piek in royementen, maar we verwachten dat dit de komende jaren wordt gecompenseerd met een lager royementspercentage”, zo zegt hij.
Volgens NN gaat het uiteindelijk om “vijftig- tot honderdduizend polissen”. Geluiden vanuit het intermediair bevestigen dat NN daarmee tot de grote verliezers van de ‘terreuractie’ behoort.
Winst en verlies
Fortis ASR, met onder meer Amev en Stad Rotterdam de tweede schadeverzekeraar van ons land, bevestigt het beeld van NN. “We hebben een fors aantal opzeggingen te verwerken gekregen”, erkent woordvoerder Johan van der Schoot. “Daar staat wel nieuwe productie tegenover, maar per saldo hebben we omzetverlies geleden. Wel is het zo, en contacten met het intermediair bevestigen dit, dat een deel van de opzeggingen toch al gepland stond en alleen maar naar voren is gehaald.”
Bij Achmea (met onder meer Avéro en Centraal Beheer) heeft de opzegmogelijkheid ook voor beweging in de portefeuille gezorgd, echter in andere richting dan bijvoorbeeld bij Fortis ASR. “Per saldo gaat het om duizenden polissen, in positieve zin”, meldt woordvoerder Maarten den Ottolander. “We hebben niet veel opzeggingen gehad. Achmea heeft namelijk relatief veel kortlopende verzekeringen, waardoor mensen zo’n eenmalige clausulewijziging niet direct aangrijpen om de polis op te zeggen.”
Rimpeling
Interpolis schetst een vergelijkbaar beeld als Achmea. “Er hebben zich geen grote verschuivingen voorgedaan. Mensen die toch al wilden overstappen naar Interpolis, hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt. Rond 15 augustus hadden we een piek met nieuwe posten. In royementen hebben we geen uitschieter gezien”, aldus de huisverzekeraar van de Rabobanken.
Delta Lloyd spreekt in navolging van NN echter over “heel veel extra werk”. Volgens woordvoerder Edwin van Wijk zijn 15.000 tot 20.000 polissen geroyeerd naar aanleiding van de nieuwe terrorismeclausule. “Maar per saldo blijft ons bestandsniveau gelijk. Royementen en nieuwe productie houden elkaar een beetje in evenwicht. Met name bij autoverzekeringen hebben we geprofiteerd.”
Aegon laat de kerk in het midden, al lijken de zomermaanden ook daar veel royementen te hebben opgeleverd. “We weten niet exact wat de terreurwijziging teweeg heeft gebracht; het is nog in verwerking. Het is ook niet duidelijk wat er al in pijpleiding zat aan opzeggingen en wat direct aan de terrorismemailing is toe te schrijven.” AXA heeft evenmin cijfers voorhanden, maar “het is nu al evident dat er bij AXA Schade duidelijk meer opzeggingen zijn dan normaal”. AXA zegt vooral posten te verliezen aan direct-writers.
Volgens directielid Govert Trouwborst van Allianz heeft de aanpassing van de terrorismeclausule in de Allianz-portefeuille niet meer dan een rimpeling teweeg gebracht. “Voor ons is het bedrijfsleven en de co-assurantie de belangrijkste markt en die klanten gaan niet zo snel naar een ander, en bij autoverzekeringen speelt het nauwelijks. Kortom, het was qua royementen en nieuwe polissen een rimpeling, meer niet.” Hooge Huys constateert eveneens slechts kleine verschillen ten opzichte van andere jaren. “Alleen in ons woonpakket zien we meer royementen dan normaal.”

Reageer op dit artikel