nieuws

Marsh beschuldigd van misleiding, fraude en concurrentievervalsing

Archief

Bonus- of superprovisies en andere marktafspraken zijn ook in ons land niet ongebruikelijk. Dit zeggen assurantiemakelaars in een reactie op de aanklacht tegen Marsh in de VS, die wordt verdacht van fraude, misleiding van de klant en vervalsing van de concurrentie.

Het Amerikaanse makelaarsconcern Marsh werd medio deze maand in staat van beschuldiging gesteld door Eliot Spitzer, de openbare aanklager van de staat New York. Aan de fraudepraktijken zouden vier verzekeraars hebben meegewerkt: AIG, ACE, The Hartford Company en Munich American Risk Partners. Als gevolg van de publiciteit daalden wereldwijd de aandelenkoersen van verzekeraars en makelaars fors, onder wie Marsh (-50%).
In de dagvaarding van Spitzer wordt makelaar Marsh beschuldigd van het onderbrengen van risico’s bij AIG, ACE, The Hartford Company en Munich American Risk Partners in ruil voor lucratieve (bonus)provisies, de zogeheten contingency commission. Bovendien zou Marsh premies hebben verhoogd om extra provisie te verkrijgen. Om de betrokken verzekeraars te beschermen werd gewerkt met een systeem van A-, B- of C-quotes dat zou aangeven tegen welke premies en voorwaarden een post bij de meewerkende verzekeraars kon blijven dan wel kan worden overgenomen van een andere maatschappij. Twee medewerkers van genoemde verzekeraars hebben volgens Spitzer inmiddels schuld bekend.
De door Marsh gepubliceerde inkomsten uit deze provisieafspraken beliepen vorig jaar e 634 mln, meer dan de helft van de totale winst van Marsh (e 1,2 mld) in dat jaar. “De verzekeringsindustrie moet eens goed en kritisch naar zichzelf kijken. Als deze praktijken gemeengoed zijn in de markt, dan is er dringend behoefte aan een corrigerende hervorming. Er is geen overtuigend argument te bedenken om een marktsysteem in tact te laten dat premies bewust opvoert, de concurrentie beperkt en de klant beduvelt”, stelt Spitzer. Het onderzoek is inmiddels uitgebreid naar andere verzekeraars, onder wie ING. Ook Chubb, Cigna en Aetna zouden inmiddels een dagvaardiging hebben ontvangen.
‘Geen wantoestanden’
Marsh Nederland meent dat er hier “geen wantoestanden” plaatsvinden. Gino Keijzer, directeur Markering & Communicatie, verwacht dat de affaire met een sisser afloopt. “Wel denk ik, dat hierdoor de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot transparantie, zoals geregeld in de Wet Financiële Dienstverlening, als het rechtstreeks betalen van de makelaar door de klant versneld zullen worden ingevoerd.”
Keijzer zegt dat er wereldwijd tussen makelaars en verzekeraars afspraken op portefeuilleniveau worden gemaakt over extra financiële beloning bij het behalen van een bepaald premievolume, technisch resultaat of groeipotentieel. “Dat gebeurt dus ook in ons land, al is de financiële impact van deze afspraken aanmerkelijk geringer dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Zulke afspraken tasten de onafhankelijkheid en de adviesvrijheid van de makelaar geenszins aan”, aldus Keijzer.
Hij wijst erop dat niet de afspraken zelf, maar de wijze waarop daarmee wordt omgegaan door Spitzer ter discussie zijn gesteld. “We wachten het onderzoek met belangstelling af. Daarbij hopen we in de loop van de komende dagen en weken meer duidelijkheid te krijgen over de precieze inhoud en onderbouwing van de aanklacht, want die zijn ons nog niet duidelijk. Mochten er fouten zijn gemaakt en in strijd met de wet zijn gehandeld, dan zullen gepaste maatregelen worden getroffen. Hangende het onderzoek zijn vier Amerikaanse medewerkers op non-actief gesteld en is het maken van productie- en provisieafspraken opgeschort, ook in ons land. Het is zaak waar mogelijk het vertrouwen bij onze stakeholders te herwinnen.”
Aon
Gevraagd naar commentaar op de vermeende praktijken bij Marsh en andere makelaars en verzekeraars, verwijzen Aon en Willis door naar hun woordvoerders van de buitenlandse ‘moeders’. Kleinere makelaars laten anoniem weten dat er zowel op leven- als op schadegebied ook in ons land afspraken worden gemaakt over productie en beloning, zij het niet in die mate als in de Verenigde Staten.
Het Amerikaanse moederbedrijf van Aon heeft in een verklaring laten weten dat het “al lang gebruikelijk is dat makelaars extra provisie ontvangen voor diensten aan verzekeraars en dat dit ook aan de klant bekend wordt gemaakt”. Wel stelt Aon nadrukkelijk dat het vragen om gefingeerde offertes, het opschroeven van premies en het accepteren van extra betalingen om niet te gaan shoppen, hevig in strijd zijn met het concernbeleid.

Reageer op dit artikel