nieuws

Marktaandeel NVGA in schadesector 18,2%

Archief

Het marktaandeel van de leden van de NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven) in de schadeverzekeringsmarkt is vorig jaar gestegen tot 18,2 (17,3)%.

Deze stijging is vastgesteld door het Economisch en Sociaal Instituut van de Vrije Universiteit in Amsterdam dat jaarlijks onderzoek doet naar het marktaandeel van de NVGA-leden, het aantal volmachten en de werkgelegenheid. Het weergegeven marktaandeel betreft de schademarkt exclusief zorgverzekeringen.
Bij de 150 leden van de NVGA hielden zich vorig jaar gemiddeld 23,7 werknemers (+5,5%) bezig met volmachtactiviteiten op het gebied van assurantiebemiddeling.
Het onderzoeksrapport, dat e 85 kost, kan worden besteld bij het secretariaat van de NVGA (tel. 033-433.46.68 of e-mail: info@nvga.org).

Reageer op dit artikel