nieuws

Mantelcontract van AIG en IAK met vervoersorganisaties

Archief

IAK heeft met het Koninklijk Nederlands Vervoer, een mantelcontract gesloten voor de werkgeversaansprakelijkheid van automobilisten. AIG is risicodrager.

Het mantelcontract met het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft een enorme potentie. De KNV omvat taxibedrijven (circa 1.600 taxi’s), touringacarbedrijven (4.500 voertuigen), beroepsgoederenvervoer (ca. 25.000 voertuigen en openbaar vervoer (ongeveer twintig leden, waaronder Connection, HTM, BBA en stadsdienst Maastricht). IAK, de bemiddelingsdochter van AXA in Eindhoven die gespecialiseerd is in personeels- en bedrijfsverzekeringen, heeft het risico ondergebracht bij AIG.
Vorig jaar kwam de Hoge Raad met een arrest waaruit bleek dat werkgevers ook aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schades die werknemers/bestuurders lijden als gevolg van een verkeersongeval door eigen schuld. Dat leidde bij een aantal verzekeraars tot een nieuw product. AIG voert haar nieuwe product onder de oude productnaam SVI (Schade voor Inzittenden). Voor het mantelcontract is de dekking aangepast aan de doelgroep. AIG zet het product niet alleen af via IAK, maar ook onder meer bij Marsh, Westerzee Assurantiën (Laren) en Vandenende Adviesgroep (De Lier). Voor deze verzekeringsvorm hadden IAK en AIG nog geen mantelcontract van een dergelijke omvang gesloten.
IAK, AIG en KNV tekenen het mantelcontract. Staand v.l.n.r.: Adrie van de Merkhof, Rob Touwen, Mickel de Jong, Carien Steskens (allen IAK) en Menno de Rijke (KNV). Zittend v.l.n.r.: Johan Baggerman (KNV), Ad Poot (IAK) en Jeroen Immerzeel (AIG).

Reageer op dit artikel