nieuws

Maav telt nog maar 502 verzekerden

Archief

Bij de Maav, het eenmalige vangnet voor de WAO-gatverzekering, waren vorig jaar 502 mensen verzekerd. Dat zijn er vijftig minder dan in 2000.

Toen de Maav in 1994 werd opgericht waren er 1.150 verzekerden. Het aantal verzekerden daalt constant, doordat verzekerde werknemers bij een bedrijf gaan werken dat wél een WAO-gatverzekering heeft en doordat zij met pensioen gaan of overlijden. Van de 502 (552) verzekerden die de Maav eind vorig jaar telde, hadden er 298 (304) een WAO-gatuitkering. Het ging hierbij om 207 (216) werknemers en 91 (88) zelfstandigen. De arbeidsongeschiktheid werd voornamelijk gevormd door psychische aandoeningen (29%) en aandoeningen van het bewegingsapparaat (23%).
De onderlinge Maav is bij het ontstaan van het WAO-gat op last van de overheid opgericht als eenmalig vangnet voor werknemers met een verhoogd gezondheidsrisico in dienst van een bedrijf zonder WAO-gatverzekering. Ook bepaalde zelfstandigen konden zich bij de Maav verzekeren. In 2038 zal de Maav worden gesloten want in dat jaar zal de laatste verzekerde met pensioen gaan.
Wettelijk is vastgesteld dat de Maav gedurende de looptijd een bedrag nodig heeft van e 24,2 mln. In 2000 hadden de participerende verzekeraars en pensioenfondsen e 14,6 mln bijeengebracht aan eenmalige en jaarlijkse stortingen. De Maav heeft berekend dat – door het lage aantal verzekerden en uitkeringen – dit bedrag (inclusief rentebaten) voorlopig voldoende is. De participanten hebben derhalve voor 2001 geen bijdragen hoeven leveren.

Reageer op dit artikel