nieuws

Lugt Sobbe biedt ook dekking voor terrorisme

Archief

Assuradeur Lugt Sobbe & Co heeft de Catastrofe Risico Polis uitgebreid met onder meer een dekking voor schade veroorzaakt door terrorisme. Verder is de dekking uitgebreid met schade door hagelstenen of kruiend ijs.

Het risico is ondergebracht bij Lloyd’s of London. Voor de dekking is uitgegaan van de internationale definitie van terrorisme, die inmiddels ook door het Verbond van Verzekeraars is overgenomen. Naast schade door terrorisme is ook schade gedekt door maatregelen van overheidswege en/of door derden om dreigende terreur af te wenden of de gevolgen ervan te beperken. De Catastrofe Risico Polis is verder uitgebreid met schade veroorzaakt door grote hagelstenen of kruiend ijs.
Lugt Sobbe is momenteel de enige die een dekking biedt voor het terreurrisico. De polis dekt de schade tot een vooraf bepaald bedrag; de verzekerde maximale dekking is verdubbeld en bedraagt nu maximaal 25% van de waarde tot e 250.000.

Reageer op dit artikel