nieuws

LSA blijft toehoorder bij Platform Personenschade

Archief

Binnen de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) zijn er nog immer drie kampen voor wat betreft de betrokkenheid van de LSA bij het Nationaal Platform Personenschade (NPP), zo blijkt uit de jongste Nieuwsbrief Personenschade.

Tijdens een buitengewone ledenvergadering van de LSA is onlangs gestemd over het bestuursvoorstel om opnieuw volwaardig lid van het NPP te worden. De stemming leverde als uitkomst op dat precies de helft (67 van de 134 uitgebrachte stemmen) voorstander is van een volwaardig lidmaatschap. Verder spraken 43 leden zich uit vóór toehoorderschap en verklaarden er 24 zich tegenstander van iedere vorm van deelname aan het NPP.
De LSA blijft nu toehoorder bij de vergaderingen van het NPP, waarvan zij in 1998 een van de grondleggers was. Al kort naar de start ontstond echter binnen de ledenkring een tweedeling over die betrokkenheid.

Reageer op dit artikel