nieuws

Loonsverhoging van 4% in Zorgverzekeraars-cao

Archief

De tienduizend medewerkers bij Zorgverzekeraars hebben per 1 mei 4% salarisverhoging gekregen.

Dat is een van de belangrijkste afspraken in de moeizaam tot stand gekomen cao voor de zorgverzekeraars. In februari werd het overleg nog afgebroken, omdat de werkgevers niet over inhoudelijke zaken wilden praten en ook geen loonbod wilden doen. “Onder druk van dreigende acties heeft de werkgever ons opnieuw aan de tafel uitgenodigd. Dit keer met een ruimer mandaat om te onderhandelen”, vertelt Unie-bestuurder Gerwin van der Lei.
Naast de loonsverhoging is een uitbreiding van het budget voor kinderopvang afgesproken met 0,1% naar 0,8% van de loonsom. Volgens Van der Lei is deze afspraak over de kinderopvang uniek in Nederland. “Dit percentage is uitzonderlijk hoog. Naar mijn weten één van de hoogste in Nederland.” Verder wordt middels deze cao de regeling spaarverlof uitgebreid. Werknemers bij de zorgverzekeraars krijgen uitgebreide mogelijkheden voor het opnemen van langdurig verlof. De werkgevers verplichten zich namelijk met deze nieuwe cao om de fiscale mogelijkheden te benutten.
Volgens Van der Lei werpt deze cao zijn schaduw vooruit op het komende overleg bij de bankbedrijven en de commerciële verzekeraars. “Het is de eerste branche-cao in de financiële sector. De kop is er af. Ik ben naar aanleiding van dit resultaat positief gestemd voor de komende onderhandelingen in de financiële sector.”

Reageer op dit artikel