nieuws

Loonsverhoging van 2,5% in Axent-cao

Archief

Per 1 december jl. hebben de medewerkers van Axent/Aegon een structurele loonsverhoging van 2,5% ontvangen. Verder volgt de Axent-cao de cao voor de verzekeringsbedrijfstak op het gebied van pensioenen.

Dit betekent dat nieuwe medewerkers een eigen pensioenbijdrage gaan betalen tot maximaal 6,66% van de pensioengrondslag. Bestaande medewerkers gaan geleidelijk een eigen pensioenbijdrage betalen. Een overstap van Axent-medewerkers naar Aegon wordt gezien als bestaand dienstverband. De overstap naar een andere verzekeraar wordt gezien als nieuw dienstverband.
CNV-bestuurder Martijn Donker is tevreden over de instelling van een studiecommissie die zich gaat buigen over de beloningssystematiek van de universal-lifeproducten. “Wij hebben als insteek dat deze producten als levenproducten gezien moeten worden en dat er een dienovereenkomstige provisie uitgekeerd moet worden. De werkgever is van mening dat er tevens veel spaarelementen in zitten die een lagere provisie rechtvaardigen. Daar zijn we aan de onderhandelingstafel niet uitgekomen. Een onafhankelijke commissie gaat zich er nu over buigen. We zijn wel overeengekomen dat deze beloningssystematiek voor UVL-producten voor de buitendienst blijven bestaan.” De commissie staat onder voorzitterschap van oud FNV-bestuurder Hans Martens.
Het is de laatste Axent-cao die gesloten zal worden. Axent gaat op in de Aegon-organisatie. “De merknaam blijft wel bestaan, maar het zal een lege holding zijn”, vertelt Donker. Voor de Axent-medewerkers zal na afloop van deze cao, de cao voor de verzekeringsbedrijfstak gaan gelden. De Axent-cao loopt tot 1 juni 2004.
Cao voor zorgverzekeraars
De vakbonden hebben na één van de langstlopende onderhandelingsrondes in het bestaan van de cao, het eindbod van de zorgverzekeraars geaccepteerd.
Het struikelblok was ook hier de pensioenproblematiek. Werknemers betaalden in de zorgverzekeringsbranche tot op heden 5% pensioenpremie (boven schaal 10 was dat 0%). Volgens de werkgevers was deze vaste premieverdeling niet langer houdbaar. De premieverdeling wordt nu gesteld op tweederde voor de werkgever en eenderde voor de werknemer. Door overgangsmaatregelen wordt bereikt, dat de werknemers geleidelijk naar de eenderde bijdrage toegroeien. De werknemer betaalt maximaal 8% van de pensioengrondslag.
Verder is een salarisverhoging overeengekomen van 2,25% per 1 juli 2003 en een eenmalige uitkering van 0,25% van het jaarsalaris per dezelfde datum.

Reageer op dit artikel