nieuws

‘Loonbod ING te mager’

Archief

Na zeven onderhandelingsrondes is ING gekomen met een loonbod van 2,25% per 1 juli en een eenmalige uitkering van 0,5% per 1 december. “Deze voorstellen zijn erg zuinig en te mager”, aldus FNV Bondgenoten.

“Onze verbijstering is groot omdat het de werknemers zijn, die er voor zorgen dat ING goede resultaten boekt. In dat kader gaven de jaarcijfers hoop. Maar als je het loonbod van 2,25% uitsmeert over een looptijd van twaalf maanden, dan is 1,65% over 2002 bij een winst van e 4,25 mld over 2001 echt te weinig”, aldus vakbondsbestuurder Leo Vlek.
Verder zijn de bonden van mening dat ING in de vorige cao ook erg zuinig is geweest wanneer die wordt vergeleken met andere financiële instellingen. Naast het loonbod bestaat er verder nog geen overeenkomst over de pensioenen, de invoering van de Wet poortwachter en de vakbondsfaciliteiten.
Bij het pensioen gaat het om de zeggenschap van de bonden om de in de cao gemaakte afspraken te kunnen controleren op uitvoering, over de hoogte van de franchise en over de jaarlijkse verhoging van de reeds ingegane pensioenen. ING wil alleen afspraken maken over de controle. De andere twee onderwerpen waren volgens de vakbonden onbespreekbaar voor ING.
Doordat ING sinds 1 juni 2000 een eigen cao heeft, zijn de bonden van mening dat daar dan ook een “fatsoenlijk pakket vakbondsfaciliteiten” bijhoort. “ING stelt echter dat zij hier de bedrijfstak-cao wil volgen. Hierin is zij dan niet consequent, want op het terrein van de loonontwikkeling blijft ING achter bij de bedrijfstak-cao. Zowel in de verzekeringsbranche als in de bankensector.”
ING wil vooralsnog niet reageren op de uitlatingen van de vakbonden. “De onderhandelingen worden binnenkort voortgezet. Daar willen we niet op vooruitlopen.”

Reageer op dit artikel