nieuws

Lijfrenteproductie schiet omhoog

Archief

De verkoop van lijfrenteverzekeringen is in de zomermaanden onverwacht snel omhoog geschoten. Volgens cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (Verbond van Verzekeraars) was de omzet uit nieuwe uitgestelde lijfrenteverzekeringen in augustus 46% hoger dan in dezelfde maand van 2003: e 127 (87) mln. Deze lijfrentepolissen waren in juli ook al met 27% gestegen, terwijl de eerste zes maanden van 2004 juist een daling te zien hadden gegeven. De direct ingaande lijfrenten leverden in augustus 36% meer premie op: e 251 (184) mln.

Dankzij de koopsommen (+41%) was de totale individuele levenproductie in augustus met e 538 (431) mln premie een kwart hoger dan een jaar eerder. De maand juli gaf al een opleving (+18%) te zien, terwijl de eerste helft van 2004 juist een lichte daling (-0,5%) van de individuele levenproductie had opgeleverd.
Het aandeel van de beleggingsverzekering neemt de laatste maanden weer af. In augustus was slechts 10% van de koopsompremies en 61,5% van de periodieke premies unit-linked. De spaarkasverkoop daalde tot vijfhonderd overeenkomsten.
Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom (x 1.000) kapitaal premie premie (x 1.000) kapitaal Augustus 2004 Verzekeringen in geld 44,2 1.982,6 29,2 17,0 10,7 658,8 375,0 w.v. Verbonden aan hypotheek 7,3 647,8 13,4 6,5 0,0 0,0 1,2 Pensioen uitgesteld 1,2 253,5 3,8 3,7 0,2 25,3 19,3 Lijfrente uitgesteld 1,5 79,2 2,1 3,9 2,8 129,3 89,2 Direct ingaande rente – – – – 5,6 410,0 244,5 Levenslang bij overlijden 20,3 98,8 2,8 0,1 0,5 1,6 1,0 Spaarverzekering 2,8 85,5 3,0 1,8 0,4 24,8 16,4 Risicoverzekering 10,4 781,7 3,6 0,6 1,0 57,6 1,2 Overig 0,8 36,1 0,6 0,4 0,1 10,3 2,2 Verzekeringen in beleggingen 28,6 1.491,0 44,1 29,8 1,4 51,8 42,7 w.v. Verbonden aan hypotheek 9,9 917,2 21,7 13,8 0,1 9,0 2,3 Pensioen uitgesteld 3,3 170,7 6,0 2,5 0,1 4,9 1,7 Lijfrente uitgesteld 3,7 80,3 4,5 4,5 0,9 18,1 22,4 Direct ingaande rente – – – – 0,1 8,6 6,3 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 10,6 284,5 10,6 8,4 0,2 10,8 9,5 Risicoverzekering 0,1 14,6 0,2 0,1 – – – Overig 1,0 23,6 1,1 0,6 0,0 0,5 0,5 Augustus 2003 Verzekeringen in geld 49,1 1.828,0 25,2 18,9 8,5 536,6 262,1 w.v. Verbonden aan hypotheek 5,6 524,2 10,1 6,0 0,0 0,9 0,1 Pensioen uitgesteld 1,4 299,2 4,3 7,6 0,2 19,6 12,6 Lijfrente uitgesteld 1,2 66,9 1,7 1,3 2,5 119,2 56,0 Direct ingaande rente – – – – 4,2 325,1 181,4 Levenslang bij overlijden 23,7 109,7 1,9 0,1 0,4 0,7 0,5 Spaarverzekering 4,0 94,1 3,2 0,9 0,3 11,9 7,2 Risicoverzekering 13,2 733,0 3,9 3,0 1,0 59,0 4,2 Overig 0,0 0,8 0,0 – 0,0 0,1 0,1 Verzekeringen in beleggingen 28,7 1.773,9 51,1 40,1 2,0 51,0 33,5 w.v. Verbonden aan hypotheek 11,7 1.114,8 25,7 16,2 0,1 9,9 1,6 Pensioen uitgesteld 3,5 207,8 8,4 5,0 0,2 4,0 2,7 Lijfrente uitgesteld 4,2 111,6 5,6 3,1 1,4 22,8 19,1 Direct ingaande rente – – – – 0,1 4,5 2,9 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 8,7 317,6 10,6 15,7 0,2 9,7 7,2 Risicoverzekering 0,4 18,8 0,4 0,1 – – – Overig 0,1 3,3 0,3 0,1 – – – (Bedragen in e mln)
Totaal spaarkasbedrijf Aantal Ingeschreven Spaarpremies Risicopremies (x 1.000) bedrag periodiek ineens periodiek ineens Augustus 2004 hypotheek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pensioen uitgesteld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 lijfrente uitgesteld 0,1 5,2 0,3 0,2 0,0 0,0 ongeclausuleerd 0,5 7,1 0,4 0,1 0,0 0,0 Totale spaarkasproductie 0,5 12,0 0,7 0,3 0,1 0,0 Augustus 2003 hypotheek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pensioen uitgesteld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 lijfrente uitgesteld 0,5 12,2 0,4 0,1 0,0 0,0 ongeclausuleerd 1,3 13,1 0,6 0,1 0,0 0,0 Totale spaarkasproductie 1,8 25,4 1,0 0,2 0,1 0,0 (Bedragen in e mln)

Reageer op dit artikel