nieuws

Lichte groei assurantiebemiddeling banken

Archief

De assurantieprovisies van de Nederlandse banken zijn vorig jaar licht toegenomen. De groei tot ruim e 578 (573) mln kwam vooral op het conto van de assurantiebedrijven van ABN Amro en SNS Bank. Fortis Bank boekte een forse inkomstendaling. ING Bank handhaafde zijn inkomsten uit assurantiebemiddeling in ons land, evenals de kleine(re) banken.

Met een daling van ruim 18% was het assurantiebedrijf van ABN Amro relatief niet de grootste verliezer, maar wel in absolute cijfers: de provisieomzet van het assurantiebedrijf van deze bank daalde vorig jaar met e 37 mln naar e 165 mln. Hiervan werd e 147 (143) mln gerealiseerd in ons land, een stijging van bijna 3%. Het omzetverlies kwam derhalve uitsluitend voor rekening van de activiteiten in het buitenland, waaronder België, Frankrijk, Luxemburg en Zuid-Amerika waar de provisieomzet daalde tot e 18 (59) mln.
Fortis Bank
Fortis Bank incasseerde vorig jaar voor e 139,4 (148,1) mln aan provisies uit bemiddeling in verzekeringen. Dat is een daling van 6% die uitsluitend voor rekening van de Nederlandse bankkantoren kwam. De assurantieprovisies in ons land kelderden van e 26 mln in 2001 naar e 16 mln (-39%) vorig jaar.
Hoofdoorzaken voor deze scherpe achteruitgang zijn volgens Fortis Bank de verminderde verkoop van levensverzekeringen als gevolg van het gewijzigde belastingregime en de overdracht van activiteiten aan Dorhout Mees.
Het leeuwendeel van de provisie-inkomsten, e 116 (115) mln, kwam tot stand via de Belgische bankfilialen, die verzekeringsproducten van huisverzekeraar FB Verzekeringen verkopen. In de rest van de wereld werd voor e 7 (7) mln aan provisies uit assurantiebemiddeling geboekt.
Friesland Bank
Friesland Bank Assurantiën bouwt zijn provisie-inkomen gestaag uit. De medewerkers van de 37 bankkantoren in hoofdzakelijk het noorden van ons land verkopen eenvoudige particuliere schadeverzekeringen; de meer complexe (zakelijke) producten worden geadviseerd door de specialisten van het assurantiebedrijf en het pensioenadviesbureau Aecum in Driebergen. Vorig jaar boekte Friesland Bank Assurantiën een provisie-inkomen van e 15,0 (13,7) mln. Dat is een groei van bijna 10% ten opzichte van 2001.
ING Bank
Het assurantiebedrijf van ING Bank moest vorig jaar een forse daling in de inkomsten uit assurantiebemiddeling incasseren. Wereldwijd namen de provisie-inkomsten met ruim 6% af tot e 1.345 (1.431) mln. Deze daling is vooral toe te schrijven aan de verminderde verkoop van levensverzekeringen (-12%). Vooral de afzet van koopsompolissen daalde fors.
In eigen land handhaafde het assurantiebedrijf van de bank de provisie-inkomsten op vrijwel het niveau van vorig jaar: e 255 (254) mln. Hierin zijn niet de provisie-inkomsten van de gebonden assurantiekantoren (captives) betrokken.
Triodosbank
Triodosbank boekte vorig jaar een groei van ruim 10% in provisie-inkomen. De opbrengst uit de bemiddeling in verzekeringen steeg tot e 400.000 (364.000). “De assurantiebemiddeling is een aanvullende activiteit op de kredietverlening en het duurzame vermogensbeheer”, benadrukt deze ‘groene’ bank.
Toch kondigt de bank een vernieuwing van zijn verzekeringspakket aan met als doelstelling dit jaar een toename in provisieomzet te realiseren. “In 2002 is deze doelstelling niet gehaald door organisatorische problemen”, licht de bank toe. Ook heeft het assurantiebedrijf vorig jaar verlies geleden. De provisieomzet uit bemiddeling in (woon)kredieten steeg naar e 555.000 (401.000).
In Triodosbank hebben diverse financiële instellingen een minderheidsdeelneming, waaronder Delta Lloyd (5,9%), Friesland Bank (6,0%), Rabobank, en SNS Reaal (5,7%).
SNS Bank
SNS Bank, onderdeel van bankverzekeraar SNS Reaal, zag de omzet van het assurantiebedrijf vorig jaar met 12,5% toenemen tot e 36 (32) mln. Deze groei kwam vooral tot stand door een grotere afzet via de bankkantoren van het verzekeringspakket voor particulieren. Het leeuwendeel van de provisie-omzet, e 30 mln, werd uitgekeerd door de eigen verzekeraar Hooge Huys.
Via minderheidsdeelnemingen in assurantiekantoren kwam e 6 (5) mln aan provisies binnen.
Van Lanschot
Het assurantiebedrijf van Van Lanschot Bankiers, de bank die zich richt op het mkb en de vermogende particulieren, realiseerde vorig jaar een groei in provisieomzet met 9% tot e 19,9 (18,2) mln.
De bank spreekt van een voorspoedige ontwikkeling bij het assurantiebedrijf, onder meer door overname van twee assurantiekantoren en groei in de verkoop van brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen. De verkoop op de markt voor levensverzekeringen viel onder invloed van onder meer het gewijzigde fiscale regime tegen, aldus de bank.
De brutowinst van het assurantiebedrijf kwam uit op e 3,2 (2,4) mln.
Rabobank
De 1.500 kantoren van de Rabobank hadden wisselend succes. Enerzijds daalde de verkoop van levensverzekeringen, waaronder koopsompolissen, fors; anderzijds groeide de verkoop van de pakketpolissen voor particulieren en voor bedrijven (+7%). Over de provisieomzet uit verzekeringen voor rekening van huisverzekeraar Interpolis wil de Rabobank geen mededelingen doen.
De provisie-inkomsten uit hoofde van polissen voor rekening van andere risicodragers stegen minimaal, met e 1 mln tot e 87 mln. 1998 1999 2000 2001 2002 ABN Amro 122 126 139 143 149 Friesland Bank 8 9 13 14 15 Fortis Bank 1641 1621 1661 26 16 ING Bank2 64 89 94 254 255 Rabobank 78 87 84 86 87 SNS Bank 18 23 36 32 36 Triodos Bank – 0,5 0,5 0,4 0,4 Van Lanschot 13 13 16 18 20 1 Inclusief provisieomzet buitenland 2 Exclusief provisieomzet buitenland

Reageer op dit artikel