nieuws

Lichte daling hypotheekproductie

Archief

De hypotheekproductie is in de maand november van vorig jaar ten opzichte van oktober licht gedaald, zo blijkt uit de cijfers van de Financiële Maandstatistiek van het CBS. De maand oktober liet op alle fronten groei zien. Er is in totaal voor e 9,5 (9,6) mld aan hypotheken verstrekt; een daling van 1,2%. De omzet aan nieuwe woninghypotheken is met een daling van 0,1% vrijwel gelijk gebleven op e 6,8 mld.

Noord-Nederland boekt met een daling van 4,4% de grootste teruggang; Zuid-Nederland is de enige regio waar de woninghypotheekproductie stijgt (+ 1,6%). Bij de geldverstrekkers daalt de omzet van de banken het sterkst: van e 3,0 mld naar e 2,8 mld (-6,7%). De hypotheekbanken en bouwfondsen (+5,3) en de categorie andere rechtspersonen (+14,2) stijgen daarentegen het meest. Op basis van het aantal verstrekte hypotheken is het beeld ongeveer hetzelfde.
Nadat de gemiddelde hypotheekrente in de eerste helft van 2002 gestaag opliep tot 5,58%, is in de tweede helft van het jaar een daling ingezet die in november resulteert in een gemiddelde rente van 5,04%, een niveau dat voor het laatst werd gehaald in 1999. De gemiddelde hypotheekrente over dat jaar bedroeg 5,1%.
Het netto verstrekte consumptief krediet is in november afgenomen van e 1,0 mld tot e 0,8 mld: een terugval van 12,2%. Verder is het totaal afgeloste bedrag met 9,8% gedaald tot e 0,9 mld. Het debiteurensaldo blijft stabiel op e 16,4 mld. Hypotheken en consumptief krediet 2001 2002 2002 2002 Trend jan-dec. sept. okt. nov. in% Hypotheken (bedragen in e mld) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 72,6 6,3 6,8 6,8 -0,1 w.v. in: Noord-Nederland 6,2 0,5 0,6 0,6 -4,4 Oost-Nederland 14,3 1,2 1,4 1,4 -1,0 West-Nederland 32,4 2,8 3,1 3,1 -0,3 Zuid-Nederland 15,7 1,4 1,3 1,4 1,6 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 24,7 2,1 2,3 2,4 5,3 verzekeraars en pensioenfondsen 9,8 0,7 0,8 0,8 0,8 banken 32,2 2,8 3,0 2,8 -6,7 andere rechtspersonen 2,8 0,4 0,5 0,5 14,2 particulieren 0,8 0,1 0,1 0,1 1,6 buitenland 2,3 0,2 0,2 0,2 -0,9 Totaal hypotheken 121,8 9,3 9,6 9,5 -1,2 Hypotheken (in aantallen x 1.000) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 480,5 37,9 41,5 40,9 -1,5 w.v. in: Noord-Nederland 54,0 4,3 4,8 4,6 -4,7 Oost-Nederland 102,3 8,0 8,8 8,7 -1,9 West-Nederland 199,6 15,9 18,2 18,0 -1,4 Zuid-Nederland 112,4 8,7 8,5 8,4 -0,7 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 154,2 11,9 13,1 13,4 2,3 verzekeraars en pensioenfondsen 68,0 4,3 4,6 4,7 1,3 banken 219,9 16,9 18,3 17,2 -6,2 andere rechtspersonen 19,6 3,1 3,6 3,8 5,0 particulieren 5,5 0,6 0,6 0,5 -7,0 buitenland 13,2 1,2 1,2 1,2 1,4 Totaal hypotheken 526,5 41,1 45,0 44,1 -2,0 Gemiddelde hypotheekrente 5,79 5,29 5,11 5,04 -1,4 2001 2002 2002 2002 Trend jan.-dec. sept. okt. nov. in % Consumptief krediet (bedragen in e mld) Debiteurensaldo begin periode 15,3 16,1 16,3 16,4 0,4 Netto verstrekt krediet 9,7 0,9 1,0 0,8 -12,2 Rente en kosten 1,5 0,1 0,1 0,1 -1,0 Aflossingen 10,4 0,8 1,0 0,9 -9,8 Debiteurensaldo eind periode 16,0 16,3 16,4 16,4 0,3

Reageer op dit artikel