nieuws

Lichte daling aantal SER-inschrijvingen

Archief

Het aantal inschrijvingen in het assurantietussenpersonenregister van de SER is vorig jaar met bijna 2% gedaald van 22.972 naar 22.543. Dit was de uitkomst van 1.374 inschrijvingen en 1.803 doorhalingen.

Per 1 januari 2001 waren er in assurantieland 4.048 intermediairs met een inschrijving op A-niveau. In deze categorie werden vorig jaar 206 nieuwelingen ingeschreven en werden 296 namen doorgehaald; per saldo betekent dit een daling tot beneden de vierduizend: 3.958.
Begin vorig jaar waren er 18.924 inschrijvingen op B-niveau. Hier werden er in de loop van het jaar 1.374 ingeschreven en 1.803 doorgehaald. Eindstand B: 18.585.
In 2001 ontving de SER 47 verzoeken om afgifte van een verklaring van vakbekwaamheid voor het assurantiebemiddelingsbedrijf. Dat is een bewijsstuk dat dient ter vervanging van het aangewezen vakdiploma waarop personen, die onder meer aan bepaalde leeftijds- en ervaringscriteria voldoen, aanspraak kunnen maken. Bij het begin van het jaar 2001 waren er nog vijftien aanvragen in behandeling. Van de aanvragen zijn er twintig ingewilligd en veertig afgewezen. Twee aanvragen waren eind 2001 nog in behandeling.
Voor de uitoefening van het volmachtbedrijf is een vergelijkbare alternatieve toelatingsprocedure geopend. In 2001 werden drie aanvragen ingediend, waarvan er twee zijn ingewilligd en één is afgewezen.
Klachten
Bij de SER werden vorig jaar 21 klachten ingediend over de handelwijze van ingeschreven tussenpersonen. In twee gevallen werd naar aanleiding daarvan beslist tot doorhaling van de inschrijving wegens schending van het aanzien van de stand der tussenpersonen. In drie gevallen vond doorhaling plaats op andere gronden. “Een eventuele herinschrijving van betrokkenen zal in het licht van de standseer uiterst kritisch moeten worden bezien”, aldus de SER.
Gevolmachtigden
Voor het eerst sinds vier jaar trad er ook een daling op van het aantal ingeschreven gevolmachtigden. Het jaar 2001 begon met 422 gevolmachtigden (die samen over 2.034 volmachten beschikten). Als uitkomst van 36 inschrijvingen en 45 doorhalingen stond de teller aan het eind van 2001 op 413 gevolmachtigden (met in totaal 2.010 volmachten).

Reageer op dit artikel