nieuws

LIC zoekt verzekeraar voor polis tegen snelheidsboetes

Archief

Leisure Investment Company (LIC), het bedrijf dat via krantenadvertenties een verzekering tegen boetes voor te hard rijden aanbood (zie AM nr. 4, pag. 1), is op zoek naar een risicodrager. LIC zegt nog geen polissen te hebben gesloten.

Voor een bedrag van e 228 per jaar, exclusief btw, zou men bij LIC jaarlijks vijfmaal een boete kunnen declareren wegens te snel rijden, mits met niet meer dan 30 kilometer per uur boven de toegestane snelheid heeft gereden. Belangstellenden konden een aanvraagformulier opvragen, waarop overigens het bankrekeningnummer van LIC ontbreekt.
In antwoord op een brief van de SER, waarin LIC wordt verzocht de activiteiten te staken, schrijft het bedrijf dat de polis nog in een experimenteel stadium verkeert. De SER zet vraagtekens bij de wettelijke toelaatbaarheid van een ‘snelheidsverzekering’. “Uw wetsinterpretatie is niet de onze”, is het antwoord van LIC, dat zegt niet onrechtmatig bezig te zijn, omdat nog geen polissen zijn gesloten. Het bedrijf zegt een verzekeraar te zoeken die deze verzekering wil aanbieden. De advertenties zouden zijn geplaatst om de belangstelling voor zo’n polis te peilen. Een groot aantal mensen zou inmiddels hebben gereageerd.
Zelf aanbieden
Woordvoerder Willem Mignon van LIC wil nog geen details geven. “Over een week of twee kan ik meer vertellen.” Hij sluit niet uit dat LIC zelf de polissen gaat aanbieden, hoewel LIC zelf geen SER-inschrijving heeft en geen vergunning heeft van de Pensioen- en Verzekeringskamer. “Dat probleem is deels opgelost”, is het enige wat Mignon daarover wil zeggen.
Of een verzekering tegen boetes maatschappelijk verantwoord is, laat Mignon in het midden. “We hebben juristen ingeschakeld om te onderzoeken wat wettelijk gezien wel en niet mag. Het zou wel heel onverstandig zijn om iets te doen wat niet mag.” Hij ziet een potentieel verzekerdenbestand van twee miljoen: “Jaarlijks worden negen miljoen bekeuringen uitgeschreven, waarvan 70% voor te hard rijden. Dan hou je nog zes miljoen bekeuringen over. Als je ervan uitgaat dat iemand die te hard rijdt gemiddeld drie keer bekeurd wordt, hou je twee miljoen auto’s over die je kunt verzekeren”.
Mignon is niet blij met de belangstelling van de media, aangezien de verzekering nog niet rond is: “Misschien was het niet zo bijdehand om een advertentie te plaatsen”.
Geen actie
Harry de Meij, hoofd afdeling Vestigingswetten bij de SER, onderneemt voorlopig geen actie: “LIC heeft ons laten weten alleen maar aan het aftasten te zijn. De brief die wij hebben gestuurd, is geen beschikking maar een beleidsopvatting. Zo lang er geen polissen worden gesloten, is LIC niet onrechtmatig bezig”.
Desondanks heeft LIC wél aanvraagformulieren waarop staat vermeld dat de polis geldig is na terugsturen en betaling van de premie. “Op het aanvraagformulier ontbreekt het bankrekeningnummer van LIC, dus de betalingshandeling kun je niet verrichten. En dan is er geen sprake van een economisch delict”, aldus De Meij.
Over de toelaatbaarheid van een verzekering tegen boetes heeft De Meij contact gehad met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. “Zij zien het niet zo vreselijk dramatisch. Het ministerie gaat pas met juristen naar de toelaatbaarheid kijken op het moment dat deze verzekering daadwerkelijk aangeboden wordt”.
De Meij vindt niet dat het tot de taken van de SER behoort om actief op zoek te gaan naar bedrijven die ten onrechte optreden als assurantiebemiddelaar: “Binnen het kader van de Wabb zie ik dat niet als een verplichting”.
De advertentie van LIC
Nu ook een site voor hardrijders
Wanneer het verzekeren van snelheidsboetes niet mocht lukken, is de site www.tehardgereden.nl nog een mogelijkheid voor hardrijders. Op deze site, waarachter autobedrijf Ralph Jacobs uit Helmond schuilgaat, worden bezoekers aangespoord bezwaar aan te tekenen tegen boetes voor te hard rijden. Tehardgereden.nl biedt aan namens de overtreder een bezwaarschrift te sturen. “Onze doelstelling is om, met uw hulp, de overheid ervan te overtuigen dat boetes voor kleine snelheidsovertredingen niet bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid. Wij willen ervoor zorgen dat het voor de staat niet meer rendeert om u voor kleine snelheidsovertredingen te bekeuren.”
Door een stortvloed aan bezwaren zou de overheid het afhandelen van kleine snelheidsovertredingen moeten gaan heroverwegen. Overigens vermeldt de site wel dat het niet de bedoeling is hardrijden te stimuleren.

Reageer op dit artikel