nieuws

Levenproductie ING Nederland stijgt enorm in derde kwartaal

Archief

ING Nederland heeft onder aanvoering van vlaggenschip Nationale-Nederlanden in het derde kwartaal een enorme stijging van de levenproductie gerealiseerd. De periodieke premieomzet steeg met meer dan de helft tot e 67 (40) mln. Koopsommen voor levensverzekeringen leverden een vergelijkbaar grote productiestijging op tot e 524 (305) mln.

De waarde van de nieuwe levenproductie was in het derde kwartaal echter marginaal: e 3 mln. De gunstige invloed van de hogere prijzen voor koopsompolissen werd teniet gedaan door “een stijging in de allocatie van acquisitiekosten (provisie, acceptatie en opmaak van polissen) om kostenoverschrijdingen bij de particuliere levensverzekeringsactiviteiten van Nationale-Nederlanden goed te maken”. Iets concreter: in het derde kwartaal zijn extra kosten voor de verbetering van de administratieve dienstverlening van NN gemaakt. In een eerder stadium heeft NN deze investeringen geschat op e 120 mln in totaal, waarbij de boekhouders dit jaar e 75 mln in rekening mogen brengen.
Na negen maanden bedraagt de waarde van de nieuwe productie van ING Nederland e 33 mln. Over dezelfde periode vorig jaar was die waarde e 8 mln; halverwege 2003 was die tussenstand zelfs negatief. De omvang van de nieuwe productie is na negen maanden: e 143 (120) periodiek en e 1.221 (915) mln koopsom.
Resultaat NN
Het operationele resultaat van het Nederlandse levenbedrijf daalde met 12% tot e 769 (875) miljoen. Die daling is onder meer toe te schrijven aan lagere gerealiseerde winsten op de verkoop van onroerend goed. ING benadrukt echter “de voortgaande onderliggende groei bij Nationale-Nederlanden”. De operationele winst voor belastingen van NN, die de belangrijkste bijdrage levert aan ING’s verzekeringswinst in Nederland, was gelijk aan vorig jaar. De groei werd deels teniet gedaan door hogere kosten. Als echter eenmalige verkoopwinsten uit oude herverzekeringen in beide periodes uit het resultaat worden gehaald, dan is de winst voor belastingen van NN met 6,1% toegenomen.
Schadebedrijf
ING rept van “een sterke groei” wat betreft de operationele winst van het Nederlandse schadebedrijf. Dit resultaat steeg met 20% tot e 198 (165) mln, met name door een gunstig schadeverloop bij Inkomen/Ongevallen, Brand en Motor. Daar staat een verlies van e 14 mln tegenover op de verkoop van de zorgverzekeringen van NN naar ONVZ.
Het totale premie-inkomen van ING Nederland nam met iets meer dan een procent toe tot e 5.826 mln. De schadepremies daalden met 8,3% tot e 1.431 (1.561) mln; exclusief de verkochte zorgportefeuille is sprake van een stijging met 3,8%. De levenpremies stegen met 4,6% tot e 4.395 (4.203) mln.
Provisie
De provisie-inkomsten uit assurantiën zijn bij ING in de eerste negen maanden van dit jaar met een kwart gestegen tot e 107 (86) mln. Daarvan is e 61 (47) mln in ons land gerealiseerd. ING Bank schrijft de groei toe aan de verkoop van een levensverzekering voor niet-ingezetenen; dat product werd vorig jaar niet verkocht. De assurantieprovisies stegen bij ING in het derde kwartaal zelfs met 63% tot e 31 (19) mln.
De portefeuille woninghypotheken steeg dit jaar in ons land met e 5,8 mld tot e 79,7 mld ultimo september.
Investeringen
ING was wereldwijd goed voor een nettowinst van e 4.437 (3.007) mln, bij een premieomzet van e 32,7 (30,6) mld. Van alle premies is 84% afkomstig van levensverzekeringen; een jaar eerder was dit nog 81,5%.
Dit jaar staat onder meer in het teken van desinvesteringen: het Aziatische effectenbedrijf, de joint-venture schadeverzekeringen in Australië, de zorgportefeuille van NN, CenE Bankiers, levensverzekeringen in Argentinië, individuele levensherverzekeringsactiviteiten in de Verenigde Staten en de Duitse BHF-Bank. De opbrengsten worden gebruikt om de schulden te verminderen, waardoor de solvabiliteitsratio’s verbeteren. Verder rept ING van mogelijke herinvesteringen in groei van meer winstgevende activiteiten.
Oikocredit
Medewerkers van ING Nederland kunnen voortaan geld investeren in het Oikocredit Nederland Fonds, een ethisch beleggingsfonds dat voor 90% belegt in aandelen Oikocredit. Dit bedrijf verstrekt leningen aan (kleine) ondernemers in meer dan dertig ontwikkelingslanden. Medewerkers van ING hebben verder de mogelijkheid als ‘technisch expert’ enkele weken op locatie een bijdrage te leveren aan projecten van Oikocredit.
De Verenigde Naties hebben 2005 uitgeroepen tot jaar van het microkrediet. ING is hoofdsponsor geworden van dit ‘2005 United Nations Year of Microcredit’.

Reageer op dit artikel